Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Avfalls- och miljöhantering för kontoret

Hantering av avfall utgör en viktig del av företagets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. Med vårt hållbara avfallskoncept ska det ”vara lätt att göra rätt” och ska samtidigt kännas modernt och inspirerande för medarbetarna att bidra till en mer hållbar värld.

Miljömässig hållbarhet | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Avfallshantering – allt viktigare i  hållbarhetsarbetet 

Det som räknas idag är att öppet visa på en positiv utveckling och konkreta förbättringar inom hållbarhet. Allt i linje med de globala målen och Agenda 2030. Coor som tjänsteleverantör får en allt viktigare roll att hjälpa företag i arbetet med verklig hållbar utveckling. 

Hållbar avfallshantering på kontor har blivit allt viktigare för att nå högt uppsatta globala hållbarhetsmål. Många utmanas med medarbetarnas olika grad av engagemang för miljön. Det blir allt viktigare att motivera, underlätta och inspirera medarbetarna i företagets arbete med avfallshantering.

COOR SKAPAR VÄRDE

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Utifrån kundernas utmaningar och önskemål, samt piloter på vårt eget huvudkontor och i samarbeten med våra leverantörer, har vi tagit fram ett modernt och hållbart avfallskoncept. Syfte är att underlätta den praktiska avfallshanteringen, ”Det ska vara lätt att göra rätt!  Samtidigt som det ska kännas modernt och inspirerande att bidra i företagets arbete till en mer hållbar värld.

Coor har stor erfarenhet och den senaste kunskapen av avfallstjänster och har bra samarbetspartners för externt avfall.

VI TAR HELHETSANSVAR

Coor tar helhetsgreppet om hållbar avfallshantering

I hållbarhetsarbetet ingår både att öka återvinningen och minska avfallet. Coor hjälper er med helheten inom avfallshantering, på kontoret och hela vägen till återvinningscentralen. Vi erbjuder allt från exempelvis utbildning och flödesanalyser (waist-experience journey) till moderna och smarta avfallsmoduler med tydliga skyltsystem.

Coor satsar mycket på sustainovations, dvs innovationer som främjar miljön. Inom vårt avfallskoncept finns även vår smarta helautomatiserad kompostmaskin som omvandlar matavfall till näringsrik jord. Ett annat exempel är Bin-e – Smart återvinningstation, en AI-baserad lösning som automatiskt sorterar avfallet och sammanställer data genom en IoT-plattform.

I vårt avfallskoncept ingår följande tjänsteområden:

  • Intern avfallshantering för kontoret – smart avfallshantering, flödesanalys av rörelsemönster, utformning av moderna och smarta avfallsmöbler med tydliga skyltsystem och mycket mer.

  • Information & uppföljning – företagets kommunikation om hållbarhetsmål och utbildning samt observationer och analys av beteenden och sorteringsgrad.

  • Extern avfallshantering – hantering av avfall från fastighetens externa källsorteringsrum till en avfallsanläggning med hjälp av Coors samarbetspartners.