Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Avfalls- och miljöhantering för olika arbetsplatser

Hantering av skräp, rester och avfall är en stor och viktig del av företagets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. Med Coors hållbara avfallskoncept är det ”lätt att göra rätt” och samtidigt upplevas modernt och inspirerande för medarbetarna när de bidrar till en mer hållbar värld.

Miljömässig hållbarhet | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Avfallshantering – allt viktigare i  hållbarhetsarbetet 

Det som räknas idag är att öppet visa på en positiv utveckling och konkreta förbättringar i linje med de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Coor som tjänsteleverantör har en viktiga roll att hjälpa företag i arbetet med att nå verkligt hållbar utveckling. 

Avfallshantering på arbetsplatser och kontor utmanas av medarbetarnas olika grad av engagemang för miljön. Det är avgörande att motivera, underlätta och inspirera medarbetarna i företagets arbete med avfallshantering.

COOR SKAPAR VÄRDE

”Det ska vara lätt att göra rätt”

Utifrån kundernas olika utmaningar och önskemål, pilotprojekt på våra egna kontor samt olika samarbeten med våra leverantörer har vi tagit fram ett modernt och hållbart avfallskoncept. Syfte är att underlätta den praktiska avfallshanteringen - det ska vara lätt att göra rätt! Samtidigt ska det kännas modernt och inspirerande att bidra i företagets arbete för en mer hållbar värld.

Coor har stor erfarenhet och kompetens kopplat till olika avfallstjänster och har bra samarbetspartners för att hantera externt avfall.

VI TAR HELHETSANSVAR

Coor tar ett helhetsgrepp om hållbar avfallshantering

I hållbarhetsarbetet ingår både att öka återvinningen och att minska avfallet. Coor hjälper er med helheten inom avfallshantering, från kontoret till soprummet och hela vägen till återvinningscentralen. Vi erbjuder också allt från utbildning och flödesanalyser (waist-experience journey) till moderna och smarta avfallsmoduler med tydliga skyltsystem.

Coor satsar mycket på sustainovations, dvs innovationer som främjar miljön. Inom vårt avfallskoncept finns till exempel en helautomatiserade kompostmaskin som omvandlar matavfall till näringsrik jord. Ett annat exempel är Bin-e – Smart återvinningstation, en AI-baserad lösning som automatiskt sorterar skräp och sammanställer data genom en IoT-plattform.

I vårt avfallskoncept ingår följande tjänsteområden:

  • Intern avfallshantering för kontoret – smart avfallshantering, flödesanalys av rörelsemönster, utformning av moderna och smarta avfallsmöbler med tydliga skyltsystem.
  • Information & uppföljning – företagets kommunikation om hållbarhetsmål och utbildning samt observationer och analys av till exempel beteenden och sorteringsgrad.
  • Extern avfallshantering – hantering och transport av avfall från fastighetens externa källsorteringsrum till en avfallsanläggning.

Vi tar hand er avfallshantering och gör den hållbar och och miljövänlig!

En kontaktperson, ett avtal och en faktura. Vill du veta mer, klicka på knappen så öppnas ett kontaktformulär. Fyll i det så återkommer vi snart till dig!