Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Säker och effektiv flyttservice för arbetsplatser

Kontorsflyttar och arbetsplatsomflyttningar kan vara både tids- och resurskrävande. Vi arbetar utifrån en beprövad flyttprocess och har även utvecklat ett unikt system som underlättar planeringsarbetet.

Flyttservice | Coor
 
 

Smart flyttservice som förenklar

Inför varje flytt krävs ett stort arbete med att samla in och administrera uppgifter om anställda och lokaler. Vi har  ett webbaserat system för flyttservice som vi själva har utvecklat, och som ersätter traditionella flyttkort i Excel eller Word.

I systemet samlas all information om de anställda och det uppdateras automatiskt efter genomförda flyttar. Med all information samlat på ett ställe går flyttarna snabbare och kräver mindre administration samtidigt som allt som sker är spårbart och att det är enkelt att ta ut rapporter. Med Coors flyttservice kan vi säkerställa att rätt person och rätt utrustning flyttas till rätt plats.

Hållbara lösningar för kontorsflyttar

Coor kan ta ett långtgående ansvar för kontorsflyttar och säkerställa att allt som inte ska flyttas med återvinns i så hög utsträckning som möjligt eller avfallssorteras korrekt. Vi samarbetar med olika hjälporganisationer och återvinningsbolag i alla nordiska länder. För den som önskar kan vi erbjuda fullständiga redovisningar genom ”gröna kvitton”.