Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Anlita Coors erfarna energirådgivare

Fastigheter står idag för en stor del av den globala energiåtgången och energioptimering handlar om att se till samtliga anläggningar är optimalt inställda och samverkar med varandra. Coor erbjuder kvalificerad energirådgivning och stöd inom energioptimering. Vår erfarna energirådgivare kan göra stor skillnad för er!

Kontakta oss
Vårt erbjudnande inom facility management | Coor

SÅ FÖRSTÅR VI ER

Fastighetsägare tar hjälp av energirådgivare för att få anläggningar som fungerar optimalt

Energi står ofta för minst hälften av driftkostnaderna för ett kontor, och de står för cirka 70 procent av driftkostnader för industrilokaler. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom långsiktig och systematisk optimering av de tekniska anläggningarna samt att arbeta tillsammans med verksamheten.

Behovet av energi ökar dessutom varje år och kostnaderna för energi likaså. Ett effektivt energiarbete innebär att mäta rätt, följa upp statistik, analysera och åtgärda felaktigheter samt förfina arbetssätt, rutiner och samarbeten. Resurser och kompetens för detta saknas ofta och många företag tar hjälp av en erfaren energirådgivare.

Målet är att få anläggningen att fungera optimalt utifrån rådande förutsättningar samt att identifiera och ta bort systemfel. Ett systematiskt energiarbete innebär att energiaspekterna är en del både i investeringsprojekt och i den löpande driften av fastigheten. Det är ett komplext området och många anlitar kvalificerad energirådgivning och energioptimering för bästa resultat.

Fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsservice | Coor

COOR SKAPAR VÄRDE

Vår energirådgivning hjälper er att nå era miljömål och sänka era driftkostnader

Coors energirådgivare arbetar ständigt med att förbättra och optimera våra egna interna processer när det handlar om att använda resurser och energi så effektivt som möjligt. Vi erbjuder även energiförvaltning och energirådgivning till fastighetsägare som vill ha hjälp att minska sin energiåtgång.

Med rätt typ av planering och optimering kan energiåtgången för de allra flesta fastigheter sänkas rejält - en vinst både för fastighetsägare och för miljön. Att skapa förutsättningar, rutiner och ta in kompetens och hjälpmedel som krävs i den egna organisationer är både tidskrävande och kostsamt. Ofta finns mycket pengar att spara enbart genom att optimera de system som redan är installerade i fastigheten. Och Coors energirådgivare hjälper er med detta!


VI TAR HELHETSANSVAR

Våra energirådgivare utför kvalificerad energirådgivning  för er fastighet

Energirådgivning kan köpas som en separat tjänst, men är ofta en integrerad del av vår leverans, och våra energitjänster går hand i hand med vårt arbete för en hållbar utveckling.

Våra energirådgivare arbetar bland annat med:

 • Strategiskt skapande av vision och mål vad gäller miljö, energi och kostnad.
 • Energieffektivisering av befintliga anläggningar med avseende på miljö, energi eller kostnad.
 • Som strategisk energirådgivare vid nybyggnation.
 • Energieffektivisering av anläggningar i form av specifika energiprojekt.
 • Identifiering och avhjälpande av systemfel.
 • Uppföljning av energiförbrukning och rapportering av miljöpåverkan.

En energirådgivare kan också ta rollen som energicontroller och administrera era energiavtal, energibudget och hyresgästsdebitering samt ert Energy Management System (EMS).

Coor har flera innovativa tjänster utvecklade för smarta fastigheter, till exempel:

standardiserad metod

Coor har utvecklat systematiskt energiarbete - en unik metod för målstyrd energioptimering

Metoden innebär att vi tillsammans med våra kunder tar full kontroll över energianvändningen. Coor tittar på statistik över energikonsumtionen för att veta vilka energibesparingar det finns störst potential i att förändra och förbättra i fastighetens befintliga infrastruktur.

Vår metod för kostnads- och energieffektivisering bidrar till tydlighet i våra kunders energimål och sätter krav för hur Coors energirådgivare leder arbetet mot uppsatta mål.

Jonas Wallskog

Hållbarhet och energi