Framtidens arbetsplatser efter Corona

Coronakrisen påverkar oss alla nu och under lång tid framöver. ​ Men snart ska våra medarbetare återvända till kontoren;​ Hur påverkas arbetsplatserna av nya arbetssätt, riktlinjer och behov? Och hur kan vi återvända dit på ett tryggt och säkert sätt?

I filmen får vi följa Sigrid under en dag på kontoret under, eller strax efter pandemin. Den visar några exempel på hur Coor med små medel, befintliga tjänster och smarta lösningar kan skapa en trevligare och tryggare arbetsmiljö samt underlätta vardagen. Alla arbetsplatser behöver trygga, smarta och genomtänkta servicelösningar och en tydlig strategi anpassad för den framtid som faktiskt redan är här. 

ÄR NI REDO?​
Det är hög tid att fundera över, planera och förbereda för att era medarbetare snart ska kunna (och vilja... och våga!) återvända till kontoren. Allt fler branscher arbetar samtidigt digitalt, nya onlinetjänster dyker upp och ökad flexibilitet vad gäller arbetssätt krävs för såväl företag som anställda. Hybridarbetsplatserna blir det ”nya normala” och ställer helt andra krav på kontorslösningar, servicetjänster och upplevelsebaserade arbetsmiljöer.

Hur påverkas era medarbetares dagar på kontoret under och efter pandemin?​

VI ÄR REDO!​
Det som skiljer Coor från konkurrenterna har alltid varit vår förmåga att utveckla och effektivisera tjänster så att de ständigt anpassas till våra kunders skiftande utmaningar. Som Nordens ledande serviceleverantör är Coor närvarande på tusentals arbetsplatser och har därmed unik insikt i vilka behov som finns. Våra specialister kan utifrån forskning och erfarenhet dessutom ge en bra bild av vilka krav och förväntningar som troligtvis uppstår i spåren efter pandemin.

Utifrån behovet av ökad trygghet på arbetsplatserna har vi anpassat vårt tjänsteerbjudande. När samhället kräver riktigt smarta lösningar har vi många av dem redan färdiga. Det handlar både om enkla men effektiva medel så som skyltar, handdesinfektion och beröringsfria dörrar. Det handlar också om kreativa innovationer och smarta tjänster varav vi presenterar några nedan.​

Uppdraget handlar främst om att hantera osynlig smuts, den vi inte kan se med blotta ögat, men också om att bidra till att det blir renare och trivsammare samt ordning och reda!

Hygienvärden går runt på arbetsplatserna, ser till att allt är som det ska och rengör ytor som många personer tar i, till exempel dörrhandtag och lysknappar. I samband med detta kan hygienvärden också utföra många andra serviceuppgifter som skapar ytterligare trivsel.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor Lokalvård

Uppdraget handlar om att vara extra närvarande och synlig på arbetsplatsen och finnas där vid behov, frågor etc. Detta brukar också ingå:

 • Informera om och följa upp att regler/rutiner på kontoret följs.
  Vägleda medarbetare och besökare.
 • Göra handdecinficering lätt tillgänglig
 • Skyltning för vägledning och uppmuntran, tex social distansering, hygien etc.
 • Dela ut välkomstkit, etc

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan.

Vi kan hjälpa er med...

 • Er framtida arbetsplatsstrategi och vilken roll kontoret spelar i den strategin
 • Vilka aktiviteter kontoret ska stödja och hur ni dimensionerar för dessa
 • Hur ni skapar arbetsplatsupplevelser som får medarbetarna att vilja komma in till kontoret
 • Hur ni genomför de förändringar som krävs på ett framgångsrikt sätt
 • Hur ni jobbar med kontinuerliga förändringar och förbättringar av era arbetsmiljöer och upplevelser

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor Advisory

Minskar halten av luftburna allergener tex från djur, pollen, damm, mögel etc. Kan installeras stående, tex på möbler, eller hängande från innertak. Coor hjälper er med installationen och säkerställer sedan löpande att utrustningen fungerar som den ska lokalt på plats.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan.

Realtidsinformation om beläggningsgrader för byggnader, zoner, rum och enskilda arbetsplatser kan användas på kort sikt av medarbetaren som söker efter en ledig plats. På lång sikt är det användbart för lokalplanering och strategiska beslut kring hur ytorna ska användas och till vad. 

Inomhusklimat kan till exempel handla om temperatur, luftfuktighet, CO2, VOC, lufttryck etc. Lösningen erbjuds som tjänst, inclusive installation, underhåll och support och Coor kan även hjälpa er att justera lösningen över tid. Plattformen är öppen för integration med andra applikationer tex underhålls- och space managementsystem samt BMS-system.

Vi erbjuder även, via Coor Advisory, både analys- och kompetensstöd vid genomförande av arbetsplatsförändringar

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan.

Du kan till exempel också:

 • Läsa nyheter och aktuella händelser, tex pandemirelaterat
 • Få information om arbetsplatsspecifika erbjudanden
 • Se lunchmenyer och gör beställning av mat och dryck
 • Få notifieringar när fysiska brev och paket har anlänt
 • Göra felanmälningar via telefon, formulär och/eller via QR-koder samt se status på aktuella ärenden
   

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor My Workplace

 • Serviceanvändarna kan själva enkelt beställa passerkort och rättigheter genom vår webbportal och fotostation. 
 • Säkerhet och transparens - Endast auktoriserad personal kan godkänna ID-kort och rättigheter i systemet som även möjliggör full spårbarhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor SmartID

Musiken produceras, ägs och levereras som tjänst av Epidemic Sound till kunder i över 200 länder. De köper rättigheterna direkt från upphovsmännen och därför tillkommer inga andra avgifter, som tex Stim och Sami.  Spellistorna skräddarsys baserat på era preferenser, tex aktuell arbetsmiljö, musikstil, tempo etc. Coor hjälper er med installation av mediabox, högtalare, kablage etc. och ser löpande till att allt fungerar.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan. Läs mer om Coor SmartAmbience

Coor leder övningarna och inleder med en analys av nuläget, er mognad och potential. Vidare ger vi inspiration och lyfter olika möjligheter för att sedan tillsammans identifiera förbättringsområden. Resultatet blir en handlingsplan som konkret beskriver hur ni kan underlätta era medarbetares kontorsdagar under och efter Corona. Allt för att ni ska ha en bra grund för ert arbete med en trygg och medveten tillbakagång till kontoren och på sikt även övergången till det "nya normala".

Coors ramverk "360 grader" är baserat på kunskap, insikter och lärdomar från över 60 interna och externa specialister inom olika områden. Ramverket består av åtta olika perspektiv som genom en metodisk analys utifrån ett helhetsperspektiv ger en bra grund för en mer framtidssäkrad arbetsmiljö.

Vill du veta mer? Kontakta oss via formuläret nedan för detaljerat upplägg och prisförfrågan. 

 

Läs mer i vår kunskapsbank

Lär dig mer om framtidens arbetsplatser efter Corona!

Nedan har vi samlat information och kunskap om vad man bör tänka på när medarbetarna ska börja återvända till sina kontorsarbetsplatser.

Trygg och säker återgång till arbetsplatsen | Coor

Guide: Så skapar ni en trygg och säker arbetsplats

När vi ska planera för återgång till arbetsplatsen kommer frågan – Hur gör vi detta på ett bra sätt? Coor har tagit fram en guide som vägledning och stöd i arbetet, självklart med myndigheternas rekommendationer som utgångspunkt.

Coor Privacy policy

The purpose of our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR