Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Service till produktionsanläggningar

Coor samarbetar med många bolag inom tillverkningsindustrin med produktionsanpassade tjänster inom rengöring, underhåll och logistik.

Skräddarsydd produktionsservice

Vi skräddarsyr våra lösningar utifrån varje kunds behov. Vårt mål är att leverera service som bidrar till en hög tillgänglighet och optimerad nyttjandegrad i våra kunders anläggningar. Det gör vi genom ett effektivt förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll.

Coor samarbetar idag med flera kunder inom tillverkningsindustrin, och är verksamma på flera större industrianläggningar i hela Norden. Exempel på vanliga tjänster som vi levererar är:

Fabriksrengöring

Vi utför lokalvård och rengöring i fabriksmiljöer. Det kan exempelvis vara rengöring av ventilationssystem, maskinskurning av gångar och hårdlagda ytor eller höghöjdsrengöring. 

 

Processrengöring

Rengöring i processer såsom pressverk, kaross, måleri, montering samt tillhörande  produktionsutrustningar (traverser, robotar, transportörer ventilation, fläktar, filter etc). 

 

Logistik

Vi kan utföra intern logistik såsom transporter och optimering av flöden. 

Avfallshantering

Vi kan sortera och hantera olika typer avfall från merparten av de olika fraktioner en produktionsenhet producerar. Vi ser över hela avfallshanteringen genom att gå igenom och optimera utefter vilka fraktioner som hanteras.

Produktionsservice som präglas av engagemang, säkerhet och kvalitet

Frågor som hälsa och säkerhet samt kvalitet och miljö (HSEQ) är centrala för oss på Coor och vi arbetar strukturerat mot en tydlig nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. Med oss som samarbetspartner får du en kompetent och trygg serviceleverantör med utvecklade system och metoder. Vår verksamhet är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO-standarderna. Vi har utvecklat egna system och processer, men kan också arbeta i kundspecifika underhållsystem. Att vår personal har de certifikat och utbildningar som krävs för arbete i produktionsmiljö eller känsliga miljöer är en självklarhet. 

Mats-Åke Tunelid | Kontraktschef | Coor

Mats-Åke Tunelid

Kontraktschef

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR