• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Expertis inom konferensservice

Coor har stor erfarenhet av att driva konferensverksamhet, både som en internservice i befintliga kunduppdrag och i egna konferensanläggningar. I alla lägen är vår målsättning att skapa en optimal kundupplevelse genom att leverera god service före, under och efter ditt möte eller konferens.

Receptionist ordnar med en vas med blommor | Arbetsplatsservice | Coor

På Gårdsvägen 18 i Arenastaden och på Lindhagen Konferens på Kungsholmen har Coor Konferens installerat LightAirs teknik (Coor SmartClimate) för ett renare inomhusklimat. LightAir är en lösning för ren luft på arbetsplatsen som ökar säkerheten, speciellt under pandemin.

Läs mer och boka lokal direkt på Coor Konferens webbplats.


Konferensservice i Sverige
- expertis i era eller våra lokaler

Coor ansvarar för ett stort antal interna konferensavdelningar i våra kunders lokaler. Vi har bra koll på den senaste tekniken, och kommer gärna med förslag på moderna lösningar när det gäller skärmar, kommunikationsmöjligheter och annan teknisk utrustning. Om så önskas kan vi också erbjuda mötesutrustning som en funktionslösning, vilket innebär att du som kund inte behöver investera i ny teknik utan köper en väl fungerande hyrlösning från oss.

Vi anpassar alltid våra tjänster till våra respektive kunders behov och förutsättningar, men vanligen omfattar mötes- och konferensservice i Sverige av följande tjänster:

 • Administration av bokningar/beställningar av rum, mat & dryck, teknisk assistans, möblering, etc.
 • Iordningsställande av mötes- och konferensrum samt tillhörande lokaler
 • Påfyllning av förbrukningsartiklar i mötes- och konferensrum
 • Underhåll av AV-utrustning
 • Teknisk support och information till serviceanvändarna om AV-utrustningen
 • Ommöblering i mötes- och konferensrum

Vi vet att mat och dryck är en viktig del av upplevelsen, och vi för en aktiv dialog med våra kunder om utveckling av sortimentet. Målsättningen är att utifrån varje kunds önskemål skapa ett brett, fräscht och modernt utbud, antingen från en av våra egna restauranger eller från annan leverantör.

Coor Konferens – effektiva mötesplatser nära kontoret

Våra konferensanläggningar är strategiskt belägna i kontorstäta områden. Närheten till bra kommunikationer gör att konferensdeltagarna minimerar restiden och optimerar mötestiden, vilket är både miljövänligt och effektivt.

Konferenslokalerna är flexibla och vi har plats för både stora och små sällskap. Med hög servicegrad, modern utrustning och stort engagemang ramar vi in och förstärker det budskap ni vill förmedla.

Vi är också glada över att vi idag kan erbjuda möjligheten att välja klimatkompenserade möten, vilket många gäster uppskattar.

Läs mer och boka lokal direkt på Coor Konferens webbplats.

Coors personal ger en bättre upplevelse

Vi som arbetar med konferensservice gör alltid det där lilla extra för att våra gäster och kunder ska trivas. All personal går våra egna utbildningar, Coor Service School och Service i Stjärnklass, för att få en gemensam syn på vad god service och kundbemötande innebär.

Vi söker fler mötesanläggningar

Fler kunder vill ha effektiva möten och därför söker vi fler samarbeten med fastighetsägare runtom i Sverige. Vi är intresserade av både nya projekt och befintliga anläggningar. Kontakta oss gärna.

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR