• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Väl fungerande kontorsservice ger bättre arbetsplatser

Kontorsservice anpassat till användarnas behov, ökar trivseln och produktiviteten på en arbetsplats. Vi erbjuder alla de tjänster som krävs för att en kontorsarbetsplats ska fungera bra och effektivt.

Receptionist ordnar med en vas med blommor | Arbetsplatsservice | Coor

Lång erfarenhet av smart kontorsservice 

Coor har lång erfarenhet av att skapa skräddarsydda kontorsservicelösningar för olika bolag och verksamheter. Vi tar ett långtgående ansvar för en eller flera servicetjänster i syfte att skapa väl fungerande och effektiva kontorsarbetsplatser. Som exempel kan nämnas att vi idag driver över 120 receptioner och att vi dagligen hanterar cirka 50 000 postförsändelser.

Den stora fördelen med att anlita en leverantör för all kontorsservice är att du får en kontaktperson för alla tjänster och en kostnadseffektiv lösning som optimeras och förändras utifrån dina förändrade behov. Vi garanterar en professionell, trygg och kundanpassad leverans – enkelt och problemfritt för våra beställare.

Hög servicegrad och ständiga förbättringar

Coor är ett av Nordens ledande servicebolag. Vi brinner för god service, och vill att våra kunder ska få en upplevelse utöver det förväntade. I snart 20 år har vi finslipat våra rutiner och metoder, och tränat våra medarbetare i service, bemötande och vikten av återkoppling genom ett väl utvecklat utbildningssystem.

Kännetecknande för Coor är också att vi har en stark förbättringskultur och att vi bedriver ett systematiskt innovationsarbete. Vi utvecklar ständigt vårt erbjudande och lanserar löpande nya, smarta lösningar. Den digitala utvecklingen är en stark drivkraft, och vi har idag flera innovativa lösningar för det moderna, aktivitetsbaserade kontoret.

Allt detta innebär att vi kan garantera en väl utvecklad kontorsservice, hög servicegrad och ständiga förbättringar till våra kunder. Våra beprövade och certifierade processer ger också en trygghet för dig som kund. Coor är en ansvarstagande leverantör, med rutiner och kontrollsystem på plats. Vi tar hand om våra medarbetare och följer upp vår leverans.

 
Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.