Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Optimerade kontorsmaskiner

På effektiva och väl fungerande arbetsplatser måste stödet av kontorsmaskiner vara genomtänkt.Vi ansvarar för hantering av multifunktionsmaskiner, kopiatorer, AV-utrustning och annan teknisk utrustning som krävs, och kan även erbjuda finansiering, installation, drift och felavhjälpande underhåll.

Effektiva kontorsmaskiner

Vissa av våra stora kunder har redan befintliga hyresavtal för exempelvis multifunktionsmaskiner, och i dessa fall ansvarar Coor för drift och underhåll samt eventuellt försörjning av förbrukningsvaror. I andra fall hjälper vi till med att teckna avtal, och genom vår storlek kan vi garantera bra avtal.

Totalansvar för dina kontorsmaskiner

Coor tar helhetsansvar för maskinerna inklusive anskaffning och finansiering, optimering av maskinparken samt drift, service och underhåll. I tjänsten kontorsmaskiner ingår oftast ett ansvar för att kunden ska ha en kostnadseffekiv maskinpark med hög tillgänglighet. Vi utför leverantörsuppföljning och bevakar överenskomna säkerhets- och kvalitetsnivåer åt kunden. Vidare hanterar vi tjänster som påfyllnad av toner och kontorspapper. Vissa kunder önskar även att vi hanterar enklare handhavandefel, exempelvis pappersstopp, som är orsakad av serviceanvändarna

Prismodell för lägre kostnad och bättre miljö

För att förenkla administrationen av multifunktionsmaskiner för våra kunder samt sänka totalkostnaden för maskinerna har Coor utarbetat en modell där kunden betalar ett fast styckpris per utskrift. Detta pris, som inkluderar alla typer av kostnader, multipliceras med faktisk förbrukning och ger kunden en total kostnadstransparens. Det ger också kundens personal ett incitament att dra ned på utskriftsvolymer och därmed på konsumtionen av papper, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. Flera av våra kunder har minskat sina kostnader för kontorsmaskiner avsevärt efter införande av vår ”pris per styck”-modell. Den övergripande kontorsservicen blir än mer smidig och effektiv om man även tar hänsyn till närliggande områden som kontorsmaterial och dokumenthantering. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR