• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Optimerade kontorsmaskiner

På effektiva och väl fungerande arbetsplatser måste stödet av kontorsmaskiner vara genomtänkt.Vi ansvarar för hantering av multifunktionsmaskiner, kopiatorer, AV-utrustning och annan teknisk utrustning som krävs, och kan även erbjuda finansiering, installation, drift och felavhjälpande underhåll.

Effektiva kontorsmaskiner

Vissa av våra stora kunder har redan befintliga hyresavtal för exempelvis multifunktionsmaskiner, och i dessa fall ansvarar Coor för drift och underhåll samt eventuellt försörjning av förbrukningsvaror. I andra fall hjälper vi till med att teckna avtal, och genom vår storlek kan vi garantera bra avtal.

Totalansvar för dina kontorsmaskiner

Coor tar helhetsansvar för maskinerna inklusive anskaffning och finansiering, optimering av maskinparken samt drift, service och underhåll. I tjänsten kontorsmaskiner ingår oftast ett ansvar för att kunden ska ha en kostnadseffekiv maskinpark med hög tillgänglighet. Vi utför leverantörsuppföljning och bevakar överenskomna säkerhets- och kvalitetsnivåer åt kunden. Vidare hanterar vi tjänster som påfyllnad av toner och kontorspapper. Vissa kunder önskar även att vi hanterar enklare handhavandefel, exempelvis pappersstopp, som är orsakad av serviceanvändarna

Prismodell för lägre kostnad och bättre miljö

För att förenkla administrationen av multifunktionsmaskiner för våra kunder samt sänka totalkostnaden för maskinerna har Coor utarbetat en modell där kunden betalar ett fast styckpris per utskrift. Detta pris, som inkluderar alla typer av kostnader, multipliceras med faktisk förbrukning och ger kunden en total kostnadstransparens. Det ger också kundens personal ett incitament att dra ned på utskriftsvolymer och därmed på konsumtionen av papper, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. Flera av våra kunder har minskat sina kostnader för kontorsmaskiner avsevärt efter införande av vår ”pris per styck”-modell. Den övergripande kontorsservicen blir än mer smidig och effektiv om man även tar hänsyn till närliggande områden som kontorsmaterial och dokumenthantering.