• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Posthantering och godshantering - smart & säkert

I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående post, paket och gods till och från era medarbetare. Vi utvecklar hela tiden nya, smarta lösningar för att göra detta på mest effektiva sätt.

Nya behov kräver nya lösningar för gods- och posthantering i Sverige

Förutsättningarna för posthanteringstjänster i Sverige har förändrats radikalt de senaste 10 åren. Till stora delar har e-post ersatt postal kommunikation, och det som fortfarande skickas postalt är i större omfattning reklam. Även vårt arbetssätt har förändrats, och trenden går från cellkontor eller öppna landskap med fasta arbetsplatser till flexibla kontorslösningar med mobila arbetsplatser. Detta ger helt nya förutsättningar för hantering av post och gods jämfört med tidigare. Kombineras denna tjänsy med till exemepl receptionsserice så blir upplevelsen än mer positiv.

Lösningar för gods- och posthantering

Inom Coor finns stor erfarenhet och kompetens när det gäller godshantering och posthanteringstjänster i Sverige, både i den lokala kundleveransen och centralt i stödverksamheten. När vi utformar våra lösningar anpassar vi oss till våra kunders behov och förutsättningar. Vanliga tjänster som kan ingå i vårt uppdrag är:

  • Ta emot, samla in, sortera och distribuera externa och interna försändelser
  • Postöppning med datumstämpling av inkommande post
  • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser med full spårbarhet genom hela flödet
  • Kuvertering, adressering och sampackning av utgående post
  • Frankering av utgående post

Coor Smart Flow - framtidens gods- och posthantering

För att effektivisera posttjänsten och möta de nya kraven som vårt förändrade arbetssätt innebär, har Coor tagit fram en ny, modern postlösning - Coor Smart Flow. Smart Flow bygger på att alla inkommande försändelser notifieras mottagaren som får ett e-post eller SMS. Mottagaren hämtar sedan posten vid ett centralt placerat utlämningsställe. Serviceanvändaren kan själv via ett webbaserat system byta utlämningsställe eller sätta en vikare om användaren till exempel har semester. Serviceanvändaren kan också i systemet till exempel välja bort reklam eller få sin post skickad till en annan adress.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.