• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Effektiva och professionella receptionstjänster

Grundfunktionen i receptionsservice är att välkomna och ta hand om besökare samt att motverka att obehöriga personer tar sig in kundens lokaler. Vi ser till att kompetent personal bemannar er reception.

Receptionist ordnar med en vas med blommor | Arbetsplatsservice | Coor

Hyra receptionist - bemötande och attityd

Receptionerna är våra kunders ansikten utåt mot besökare samt inåt mot medarbetare. Receptionen är det första en besökare möter och det är ofta här som besökaren får sitt första intryck av företaget. Det är därför oerhört viktigt att receptionen och medarbetarna i den speglar företagets önskade image och policy. Det handlar inte bara om rätt utseende på receptionen utan framför allt om medarbetarnas beteende och serviceattityd. Att hyra in en professionell receptionist kan höja kontorets upplevda service på allvar. 

Våra receptionister kan bistå med med receptionstjänster som exempelvis:

  • Besöksmottagning och förvaring av bagage och ytterkläder

  • Utlämning av biljetter och hantering av tidningar och broschyrer

  • Beställning av taxi

  • Information om vilka tjänster som finns att tillgå på kontoret

  • Information om vart man kan vända sig internt för att få hjälp med olika frågor

Receptionsservice i Sverige och Norden - hög servicenivå med fysiska servicecenter

För större kunder med krav på hög servicenivå driver Coor separata servicecenter, som i huvudsak riktar sig till kundens medarbetare. Detta är ett komplement till receptionen där dina medarbetare kan göra felanmälningar direkt eller få hjälp med att förnya ID-kort (beställning, fotografering och utlämning), hantering av nycklar, parkeringstillstånd och lånetelefoner, kopieringshjälp eller anmäla sig till träningspass.

Coor SmartReception – vår smarta, virtuella reception

För kunder med mindre kontor som vill erbjuda en receptionstjänst i Sverige eller något annat nordiskt land men inte har råd med en fysisk receptionist har Coor tjänsten SmartReception. Den ger en video/ljudanslutning till en fysisk mottagning så besökaren hälsas välkommen av en riktig receptionist, receptionisten kan dela sin skärm och även göra en utskrift till kiosken. På SmartReception kommer gästen att kunna registrera sig i besökarsystemet och skriva ut besöksbricka.

Coor SmartReception är en av våra smarta kontorslösningar som passar även för mindre receptioner, där en bemannad lösning är för dyr, men också för större receptioner som tillfälligt behöver avlastas.

Har ni frågor om våra receptionstjänster? Tveka inte att höra av er. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR