Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Partnercase ISG Nordic

ISG Nordic ingår som en partner i Coors breda utbud av säkerhetstjänster.
– Vi hjälper och stöttar varandra för att vinna och utveckla affären, berättar Jonas Malmgren, vd för ISG Nordic.

Säkerhet - övervakningskameror | Coor

Partnercase om säkerhet – ISG Nordic

 
 

Vad är ett lyckat partnerskap för ISG Nordic?

– För oss är det viktigt med ett schysst och smart arbetssätt, både för kunder, partners och kollegor, säger Jonas Malmgren, vd på ISG Nordic. Det ger bäst effekt på resultatet, samtidigt som man utvecklas och har kul. Att ha ett djupt förtroende för varandra med ärlighet och öppenhet är grunden!

Jonas upplever att Coor är bra på många saker och har ett brett erbjudande inom säkerhetsområdet. Partnerskapet med just Coor gör det möjligt för ISG Nordic att få leverera till kunder som behöver en helhet.

– Coor har stor erfarenhet av att hitta rätt partners och är extremt bra på att knyta ihop just helheten, fortsätter Jonas Malmgren. Han beskriver att bilden av Coor är att man alltid vill sina kunder väldigt väl. ISG Nordic upplever att Coor arbetar likadant med sina partners – allt görs på ett schysst och professionellt sätt för att tillsammans alltid leverera det bästa till kund.

”It takes two to tango”

ISG Nordic driver samarbetet tillsammans med sin dedikerade partnerkontakt hos Coor, vilket känns tryggt och enkelt för alla inblandade. I en nära dialog sker löpande utvärdering och förbättringar i det dagliga. Jonas uppskattar att deras kontakt på Coor också är lyhörd för nya affärsmöjligheter. Samarbetet har utökats sedan starten och ISG Nordic ser goda möjligheter på att ytterligare vidga partnerskapet.

– Partnerskap är ingen enmansshow, det är hela tiden ett samspel, med viljan att driva saker åt samma håll och att alltid leverera kvalitet, fortsätter Jonas Malmgren. – Samarbetet med Coor känns ärligt, flexibelt och engagerat. Och vår förmåga att vara detsamma är avgörande för vår gemensamma framgång. ”It takes two to tango”, avslutar han.

COOR oCH partnerskap

– I Coors lyckade partnerskap finns en stor förståelse för varandra, mycket tillit och en nära och effektiv dialog. Det är viktigt att vi gemensamt har rätt bild av kundens förväntningar och behov för att alltid leverera samma höga kvalitet, säger Göran Björn, affärs- och verksamhetsutvecklare, Coor Säkerhet.

Säkerhet ISG Nordic Jonas Malmgren | Coor

Jonas Malmgren

vd på ISG Nordic

“Samarbetet med Coor känns ärligt, flexibelt och engagerat.
Och vår förmåga att vara detsamma är avgörande
för partnerskapets framgång.