• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Lokalvård i Stockholm

Är ni ute efter bra och effektiv lokalvård i Stockholm för ert företag eller organisation? Coor städar idag regelbundet 10 miljoner kvm runt om i Sverige.

Lokalvårdare från Coor torkare en luftrenare | Hållbar lokalvård | Coor

Vår lokalvård i Stockholm innefattar helomfattande och skräddarsydda lokalvårdstjänster; från daglig rengöring som en abonnemangstjänst, till specialtjänster som fönsterputsning, golvvård, storstädning och allt däremellan. Vi strävar efter att erbjuda den bästa lokalvården i Stockholm och övriga Sverige.

Coor har både resurserna och kompetensen för att organisera, utföra, utveckla och förbättra alla typer av lokalvård. Med oss får ni pålitlig, prisvärd och effektiv lokalvård skräddarsydd efter era förutsättningar och behov. För att säkerställa högsta kvalitet på vår lokalvård är vår verksamhet certifierad enligt de internationellt erkända standarderna för miljö och kvalitet: ISO 9001 och ISO 14001.

”Cleaning the Coor way”

Vår lokalvård i Stockholm utgår från vår egen metodik: “Cleaning the Coor way”. Det är ett helomfattande koncept som utgör ryggraden för vår lokalvård. Metodiken omfattar de nio moment som alltid ingår i vår lokalvårdstjänst och som all personal inom Coor är införstådd med. Lokalvården kan inkludera:

 • Personal
 • Rengöringsområden
 • Ingångslösningar
 • Golvrengöring
 • Maskineri
 • Rengöringsverktyg
 • Rengöringsmedel
 • Tvättmaskiner
 • Logistik

Innovativa inom lokalvård och golvvård i Stockholm

Coor lägger ett stort fokus på utveckling och innovation av lokal- och golvvårdens alla delar. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla och bredda vår kunskap och verktyg för att erbjuda pålitlig och effektiv lokalvård i Stockholm.

Vi bevakar kontinuerligt utvecklingen av lokalvårds- och golvvårdsmetoder, kemikalier, material, tekniska lösningar samt städrobotar och inkorporerar det bästa industrin har att erbjuda i vår metodik och process.

Kontakta Coor för professionell lokalvård i Stockholm

Har ni frågor och fundering kring våra tjänster och priser för vår lokalvård i Stockholm? Kontakta Coor direkt eller läs mer om vår lokalvård här. Vi erbjuder även lokalvård i Göteborg och övriga Sverige och Norden.

Coor brinner för Facility Management och god service. Lokalvård är bara en av hundratals servicetjänster inom vår FM-tjänst som utförs i och omkring era lokaler och fastigheter. Målsättningen med våra FM-tjänster är att göra det möjligt för er att fokusera på det de ni kan bäst - er kärnverksamhet - och slippa behöva tänka på allt annat.  Hos oss hittar ni enbart moderna, miljösmarta och effektiva helhetslösningar skräddarsydda efter era behov och förutsättning som ligger i framkant av marknaden för Facility Management, såväl som högkvalitativ och smart kontorsservice.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.