Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Cleaning the Coor Way - mer än en städfirma

Cleaning The Coor Way används i uppdrag där Coor utför lokalvård i egen regi. Konceptet tar ett helhetsgrepp om våra tjänster och säkerställer att vi levererar en trygg, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård till våra kunder. Vi är mer än bara en städfirma.

Coor har ett egenutvecklat lokalvårdskoncept som spänner över all lokalvård som utförs inom hela vår organisation. Konceptet tar ett helhetsgrepp om våra lokalvårdstjänster och säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård. Detta ger alla våra kunder möjlighet att standardisera och jämföra prestanda oavsett i vilket land lokalvårdstjänsten levereras samtidigt som det särskiljer oss från andra städfirmor.

Cleaning The Coor Way bygger på samlad erfarenhet och kunskap från våra verksamheter i hela Norden. Konceptet baseras på våra standardiserade metoder och rengöringsprogram som kan anpassas till olika behov och förhållanden. Det finns också särskilda anpassningar för olika kundsegment såsom kontor, industri, vård och energisektorn. Coor arbetar alltid för att kunna erbjuda kundanpassade lösningar för varje lokal och behov.

Städföretag för kontoret - Cleaning the Coor Way

Coor har identifierat nio moment som alltid ingår i ett lokalvårdsuppdrag. Det handlar både om hur tjänsten levereras (verktyg, material, hygien och miljö), men också hur vi hanterar våra anställda, ledningen, mätningar och utveckling inom området. Allt detta beskrivs i vår egen metodik, Cleaning the Coor Way, som också är ryggraden i Cleaning The Coor Way.

 Processes and tools used by Coor for cleaning services | Coor

Certifierat städföretag för kontor i Sverige

Samtliga delar av Coors verksamhet är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vilket är ett ytterligare bevis på att vi är ett städföretag för kontor som tar ansvar och är dedikerade för hitta effektiva och miljövänliga lösningar för facility management och lokalvård.

Coor Cleaning Academy

Coor har ett särskilt utbildningssystem för anställda inom lokalvårdsverksamheten, Coor Cleaning Academy. I grundutbildningen utbildas medarbetarna i Cleaning the Coor Way. Att tillhandahålla vår egen utbildning inom lokalvård gör att vi kan garantera våra anställdas kunskaper och vara det bästa städföretaget för kontor i Sverige och Norden. Utbildningen behandlar inte bara ämnen som handlar om att utveckla våra kunders arbetsmiljöer. Den handlar också om arbetsmiljön för våra lokalvårdare, därför ingår bland annat ergonomiskt arbete i utbildningen.

Skolan tillhandahåller också extern utbildning som krävs för olika specialuppgifter, till exempel kurser för kvalitet, säkerhet eller särskild yrkesutbildning.

Vår utbildning är implementerad i hela lokalvårdsorganisationen på Coor. Många kurser ges med egna interna lärare, men för vissa kurser samarbetar även med externa leverantörer för specialkurser och andra delar.

Coors miljöansvar

Coor har, liksom våra kunder ett miljöansvar. För att hjälpa våra kunder att möta miljökrav samtidigt som vi möter våra egna miljömål arbetar vi ständigt med att effektivisera och minska vår energi- och kemikalieanvändning. Även inom detta område är vår egen utbildning ett effektivt sätt för att säkerställa att alla våra anställda är väl medvetna om kemikalier och kemikalieanvändning. Förutom att minskad användning av kemikalier sparar på miljön är det också skonsamt för golv, inredning och material. Coor tillhandahåller även tjänster inom energieffektivisering och energirådgivning, åtgärder som också syftar till att minska miljöpåverkan. Dessa tjänster kan ni läsa om i menyn till vänster.

Varför använda Coors tjänster för lokalvård och städning?

Våra väl beprövade processer och lokalvårdskoncept gör att vi är en effektiv städfirma och samarbetspartner för lokalvård, facility services och facility management. Coors mål är att våra kunder ska kunna fokusera på sin verksamhet istället för att spendera tid och energi på underhåll och lokalvård av sina fastigheter.

Kontakta Coor för mer information om hur vi kan underlätta och vara ett stöd för er verksamhet.

 Cleaning academy

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR