• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Professionell telefoni och kundtjänst

Coor har stor erfarenhet av telefonist- och kundtjänstlösningar för både stora och små kunder. Våra prisbelönta, professionella medarbetare hanterar allt från enklare svarsservice till fullskalig telefonistservice och en väl fungerande kundtjänst.

Coor är störst i Skandinavien inom telefoni. Vi har över 300 telefonister, som hanterar över 70 000 samtal per dag. Vår serviceinriktade personal svarar med önskad hälsningsfras, och säkerställer att alla förfrågningar men också problem med avstängda telefoner, uteblivna svar, upptagettoner osv hanteras på rätt sätt. Vi filtrerar alla samtal enligt kundens instruktion, och om du exempelvis hellre vill att telefonsäljare mejlar istället för att kopplas direkt till dig så ordnar vi det. 

Vi har stor erfarenhet av att ta emot inkommande e-post, telefonsamtal och hantering av chat-funktioner. Även här hanterar vi alla ärenden – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt dina önskemål.

Hög tillgänglighet

Vi kan ta emot felanmälningar dygnet runt på årets alla dagar. Vi kan också bemanna jourer, och säkerställa att det finns en kompetent krisberedskap. Vi har telefonister som kan svara på alla nordiska språk och på andra större språk.

Flexibla lösningar inom telefoni och kundtjänst

I vissa fall sitter Coors personal i kundens lokaler och arbetar i kundens växel. Om telefoni ingår som en del i en helhetslösning inom facility management så samlevereras ofta telefonitjänsterna med andra tjänster för att uppnå lokala synergier. Detta kan till exempel vara receptionstjänst, vaktmästartjänst eller lokalvård.  Vi kan också erbjuda telefonistservice och kundtjänst på distans, kopplat till en kunds befintliga teknik som anslutning till Coors centrala telefonväxel. Coor samarbetar idag med flera olika operatörer såsom exempelvis Telia och TDC. Vi kan också erbjuda en flexibel prismodell, där våra kunder betalar kostnaden per samtal, vilket uppskattas av mindre kunder.

Telefoni på plats i dina lokaler

Vi har telefonister på plats i kundens lokaler som besvarar och kopplar samtalen till sökt person eller funktion. Kund köper en bestämd servicenivå och vi ser till att bemanna efter det. Vi ansvarar även för löpande kvalitativa insatser. Vår leverans kan ske dygnet runt, året runt.

Vi har idag telefoni på plats hos bland annat Stockholm Läns Landsting, Region Skåne, Ericsson, Landstinget i Uppsala Län och SEB. 

Telefoni på distans

Vi utför samma tjänst som i Telefoni på plats. Det sker dock på distans från vårt Callcenter i Borlänge eller Stockholm. Vi kan antingen svara i en dedikerad kundmiljö eller i en multimiljö där samma telefonist hanterar flera olika kunder. Vi kan hantera samtliga samtal för en specifik kund, alternativt kan vi hjälpa till vid toppar eller specifika tider. 

Telefonist på plats kallas ibland ”telefonpassning”, ”svartjänst”, ”telefonbackup”, ”telefonservice”, ”växeltjänst”.

Kundtjänst och jour

Rena växelsamtal minskar generellt. Istället för att ringa växel så slår man i interna kataloger eller söker via internet. Många kunder ber oss därför att utöka våra tjänster och göra lite mer än att bara koppla samtal, exempelvis kundtjänstuppdrag eller telefonjouruppdrag.

Inom kundtjänst och jour kan vi ta emot inkommande e-post, telefonsamtal och sköta chatfunktioner och sedan hanterar ärenden – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt instruktioner. Detta kan ske både på plats hos kund eller distans, och när som helst på dygnet. 

 

Prisbelönad och certifierad verksamhet

Coor har vid ett flertal tillfällen och i ett flertal klasser vunnit SM i telefoni & kundservice. Tävlingen startades 1992-93 och är en prestigefull tävling i branschen. Under tävlingsperioden ringer professionella undersökare 200 samtal till vardera deltagande företag, samtalen bedöms efter den upplevda kvaliteten på kundservicen.

Coors telefoni- och kundtjänst i Sverige är kvalitetscertifierad enligt branschföreningen Kontaktas märkning "Trygg Kundkontakt". Det är en kvalitetsmärkning som delas ut till bolag som arbetar med seriös kundservice och/eller telefonförsäljning, och som har en god personalpolitik.

Marcus Dover - Kontraktschef, Ansvarig Teknisk Säkerhet | Coor

Marcus Dover

Kontraktschef

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR