• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Professionell telefoni och kundtjänst

Coor har stor erfarenhet av telefonist- och kundtjänstlösningar för både stora och små kunder. Våra prisbelönta, professionella medarbetare hanterar allt från enklare svarsservice till fullskalig telefonistservice och en väl fungerande kundtjänst.

Kontakta oss

Coor är störst i Skandinavien inom telefoni. Vi har över 300 telefonister, som hanterar över 70 000 samtal per dag. Vår serviceinriktade personal svarar med önskad hälsningsfras, och säkerställer att alla förfrågningar men också problem med avstängda telefoner, uteblivna svar, upptagettoner osv hanteras på rätt sätt. Vi filtrerar alla samtal enligt kundens instruktion, och om du exempelvis hellre vill att telefonsäljare mejlar istället för att kopplas direkt till dig så ordnar vi det. 

Vi har stor erfarenhet av att ta emot inkommande e-post, telefonsamtal och hantering av chat-funktioner. Även här hanterar vi alla ärenden – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt dina önskemål.

Hög tillgänglighet

Vi kan ta emot felanmälningar dygnet runt på årets alla dagar. Vi kan också bemanna jourer, och säkerställa att det finns en kompetent krisberedskap. Vi har telefonister som kan svara på alla nordiska språk och på andra större språk.

Flexibla lösningar inom telefoni och kundtjänst

I vissa fall sitter Coors personal i kundens lokaler och arbetar i kundens växel. Om telefoni ingår som en del i en helhetslösning inom facility management så samlevereras ofta telefonitjänsterna med andra tjänster för att uppnå lokala synergier. Detta kan till exempel vara receptionstjänst, vaktmästartjänst eller lokalvård.  Vi kan också erbjuda telefonistservice och kundtjänst på distans, kopplat till en kunds befintliga teknik som anslutning till Coors centrala telefonväxel. Coor samarbetar idag med flera olika operatörer såsom exempelvis Telia och TDC. Vi kan också erbjuda en flexibel prismodell, där våra kunder betalar kostnaden per samtal, vilket uppskattas av mindre kunder.

Telefoni på plats i dina lokaler

Vi har telefonister på plats i kundens lokaler som besvarar och kopplar samtalen till sökt person eller funktion. Kund köper en bestämd servicenivå och vi ser till att bemanna efter det. Vi ansvarar även för löpande kvalitativa insatser. Vår leverans kan ske dygnet runt, året runt.

Vi har idag telefoni på plats hos bland annat Stockholm Läns Landsting, Region Skåne, Ericsson, Landstinget i Uppsala Län och SEB. 

Telefoni på distans

Vi utför samma tjänst som i Telefoni på plats. Det sker dock på distans från vårt Callcenter i Borlänge eller Stockholm. Vi kan antingen svara i en dedikerad kundmiljö eller i en multimiljö där samma telefonist hanterar flera olika kunder. Vi kan hantera samtliga samtal för en specifik kund, alternativt kan vi hjälpa till vid toppar eller specifika tider. 

Telefonist på plats kallas ibland ”telefonpassning”, ”svartjänst”, ”telefonbackup”, ”telefonservice”, ”växeltjänst”.

Kundtjänst och jour

Rena växelsamtal minskar generellt. Istället för att ringa växel så slår man i interna kataloger eller söker via internet. Många kunder ber oss därför att utöka våra tjänster och göra lite mer än att bara koppla samtal, exempelvis kundtjänstuppdrag eller telefonjouruppdrag.

Inom kundtjänst och jour kan vi ta emot inkommande e-post, telefonsamtal och sköta chatfunktioner och sedan hanterar ärenden – tar emot, registrerar, löser och vidarebefordrar – enligt instruktioner. Detta kan ske både på plats hos kund eller distans, och när som helst på dygnet. 

 

Prisbelönad och certifierad verksamhet

Coor har vid ett flertal tillfällen och i ett flertal klasser vunnit SM i telefoni & kundservice. Tävlingen startades 1992-93 och är en prestigefull tävling i branschen. Under tävlingsperioden ringer professionella undersökare 200 samtal till vardera deltagande företag, samtalen bedöms efter den upplevda kvaliteten på kundservicen.

Coors telefoni- och kundtjänst i Sverige är kvalitetscertifierad enligt branschföreningen Kontaktas märkning "Trygg Kundkontakt". Det är en kvalitetsmärkning som delas ut till bolag som arbetar med seriös kundservice och/eller telefonförsäljning, och som har en god personalpolitik.

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss