Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Kategoristyrning på Coor

Om avtalslojalitet, ramavtal och ramverk för styrning.

Lösningar | Coor

Avtalslojalitet

För att kunna mäta och följa upp inköp sätter Coor årligen mål för en ökad avtalslojalitet. Det betyder att vi mäter hur stor del av köpt volym som kommer från leverantörer med avtal.

Målet med att mäta och följa upp avtalslojalitet är att säkerställa att avtal som är förhandlande med Coors allmänna villkor används i en större utsträckning. Det är också viktigt att minimera risken genom att använda en leverantör som är godkänd.

Avtalslojalitet är uppdelat i tre gupper; grön, gul och röd. Alla leverantörer är markerade med en färg beroende på vilken typ av avtal som är tecknat.

Ramavtalsleverantörer är gröna och de är också prioriterade för linjeorganisationen att använda.

Ramavtal

Coor är leverantörsoberoende, men tecknar övergripande ramavtal med leverantörer inom vissa tjänster som Coor betraktar som strategiskt viktiga.

Ramavtalen hanteras och utvecklas av kategoriansvariga i Coors centrala inköpsfunktion. En stor del av tjänsterna köps in lokalt med stöd av en professionell upphandlingsprocess och lokala avtal med tydligt reglerade affärsvillkor.

Coor har stort fokus på förbättring och utveckling för att ständigt bidra med värde till våra kunder. Vi har förväntningar på våra strategiska leverantörer att delta aktivt i denna process i tätt samarbete med Coor så att vi tillsammans kan leverera yttersta klass på servicen till våra kunder.

Magnus Krona, Inköpschef Coor i Sverige

 

Ramverk för Kategoristyrning

Kontinuerlig övervakning och hantering av inköpskostnader och leverantörsprestanda med ambitionen att förbättra dessa över tid.

Category management framework