• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Green Services

För att kunna möta behoven från miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill välja klimatsmarta alternativ har Coor utvecklat en unik märkning för miljövänliga servicetjänster – Coor Green Services.

Unik och heltäckande miljömärkning

Det miljöarbete som hittills har bedrivits inom servicesektorn har varit väldigt fragmentariskt och begränsats till att omfatta enstaka tjänster eller produkter. Som första servicebolag i världen har Coor kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en miljömärkning som omfattar hela serviceleveransen och alla servicetjänster.

Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

Maria Ekman, Group Sustainability Manager, Coor

Flera nivåer speglar olika amibitionsgrad

Miljömärkningen finns i silver, guld och platinum. För att uppnå någon av dessa nivåer utvärderas alla de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån miljökriterier, varav några är obligatoriska. När kriterierna fastställs används andra relevanta miljöstandarder som utgångspunkt, exempelvis svanenmärkt papper för kopieringstjänster.

Dynamiskt verktyg

Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tiden. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.