Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Green Services

För att kunna möta behoven från miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill välja klimatsmarta alternativ har Coor utvecklat en unik märkning för miljövänliga servicetjänster – Coor Green Services.

Blommor på äng - miljöansvar | Coor

Vi hjälper våra kunder

Unik och heltäckande miljömärkning

Vi har tagit ett samlat grepp om miljöfrågor och erbjuder våra kunder en miljömärkning som omfattar hela serviceleveransen och alla FM-tjänster. Genom Coor Green Services kan vi identifiera och presentera miljöförbättrande åtgärder till kunder. Vi kan även med hjälp av vektyget göra en bedömning av miljöprestandan i de tjänster som levereras och därefter ge konkreta förbättringsförslag för att minska miljöpåvekan.

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss ➝

Träd på äng - miljöansvar | Coor
Blomma prästkrage | Coor

Så fungerar det

Flera nivåer speglar olika amibitionsgrad

Miljömärkningen finns i nivåerna silver, guld och platinum. För att uppnå någon av dessa nivåer utvärderas alla de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån miljökriterier, varav några är obligatoriska. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tid. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

Se video om hur det fungerar och med exempel här ➝