Coor Green Services

För att kunna möta behoven från miljömedvetna kunder och underlätta för alla som vill välja klimatsmarta alternativ har Coor utvecklat en unik märkning för miljövänliga servicetjänster – Coor Green Services.

Unik och heltäckande miljömärkning

Det miljöarbete som hittills har bedrivits inom servicesektorn har varit väldigt fragmentariskt och begränsats till att omfatta enstaka tjänster eller produkter. Som första servicebolag i världen har Coor kopplat ett samlat grepp kring miljöfrågorna och erbjuder sina kunder en miljömärkning som omfattar hela serviceleveransen och alla servicetjänster.

Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

Maria Ekman, Group Sustainability Manager, Coor

Två nivåer speglar olika amibitionsgrad

Miljömärkningen finns i två nivåer: silver och guld. För att uppnå någon av dessa utvärderas alla de tjänster som ingår i serviceleveransen utifrån miljökriterier, varav några är obligatoriska. När kriterierna fastställs används andra relevanta miljöstandarder som utgångspunkt, exempelvis svanenmärkt papper för kopieringstjänster. För att uppnå guldstatus måste en verksamhet i stort sett uppfylla samtliga kriterier, och för silverstatus räcker det med att verksamheten uppfyller de obligatoriska kriterierna samt mer än hälften av de övriga.

Dynamiskt verktyg

Att uppnå guldstatus är svårt, men inte omöjligt. Utvärderingsverktyget är dynamiskt, vilket tillåter att kriterierna kan anpassas till utvecklingen över tiden. Genom att årligen anpassa kriterierna och nivåerna blir miljömärkningen en verklig garanti för en hög miljöambition.

 

Vill du veta mer?

Du som redan är kund hos oss kan alltid kontakta Coor personal på din arbetsplats. Du kan också kontakta Maria Ekman, tel 010-559 51 69 
om du har några frågor. Även du som ännu inte är kund hos oss är välkommen att höra av dig om du har några frågor.