Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Smart Solutions - lösningar för ett smart kontor.

Coor Smart Solutions är en serie tjänster baserade på modern teknologi som skapar förutsättningar för ett modernt smart kontor. Lösningar som förenklar vardagen för de som arbetar på kontoret, för beställaren av våra tjänster och för vår egen personal.

Smarta tekniska lösningar blir en del av ett smart kontor

Som ledande serviceleverantör strävar vi efter att upplevas som det mest innovativa företaget inom Facility Managementbranschen. Vi når detta mål genom att kontinuerligt identifiera, utveckla och lansera innovativa lösningar som ger konkreta värden till våra kunder och oss själva.

På Coor satsar vi på att förstå hur ny teknik, som Internet of Things och mobilitet kan användas för att öka attraktion, produktivitet, effektivitet och hållbarhet i en kontorsmiljö. Genom vårt omfattande innovationsekosystem erbjuder vi utvalda tjänster under samlingsnamnet Smart Solutions. Coor SmartFlow används idag av över 55 000 serviceanvändare i Norden. Systemet effektiviserar företagets posthantering och aviserar dig som mottagare av ett brev eller paket att det finns att hämta ut. Coor SmartResponse underlättar för anställda att felanmäla genom ett unikt system som bygger på unika QR-koder som placeras ut på kontoret och som sedan scannas med en smart telefon.

Smart Office - Coor hjälper er att förverkliga ert smarta kontor

Genom vårt koncept Smart Office implementerar vi våra Smart Solutions tjänster i en helhetslösning som maximerar nyttan utifrån varje kunds behov. 

Vi implementerade det första smarta kontoret redan 2008. Vi har hjälpt flera organisationer med att bygga om existerande lokaler eller flytta till nya kontor och lyckats minska kontorsytorna med över 30% - samtidigt som över 90% av de anställda brukar vara mer nöjda med de nya lokalerna än de gamla. Genom åren har vi implementerat Smart Office på ett flertal orter i Norden, bl.a. Stockholm, Oslo, Göteborg och snart även Köpenhamn.

Oavsett hur ni arbetar idag så är Coor den rätta partnern för en diskussion hur ni kan göra ert kontor smartare! Vi har idag Nordens största kundbas inom arbetsplatsservice och har i många år levererat tjänster som lokalvård, reception, konferensservice, kaffe, frukt, telefoni, personalrestauranger etc. Denna unika erfarenhet i kombination med stor kunskap av hur ett smart kontor bör utformas samt hur man genomför förändringsresan dit gör oss till en naturlig partner. Välkommen att kontakta oss för en första dialog hur vi kan göra ert kontor mer produktivt!

 

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.