Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Coor My Workplace

Hela arbetsplatsen - i en app. I Coor My Workplace får dina medarbetare snabbt och enkelt tillgång till en rad olika tjänster direkt i sin telefon. I appen kan de göra alltifrån att felanmäla kontorsmaskiner och boka mötesrum till att få hjälp med att hitta en ledig parkeringsplats, kolla upp dagens lunch och ta del av de senaste nyheterna från chefen.

Mobil med Coors mobilapp på skärmen | Coor

Några av de möjliga funktionerna i Coor My Workplace:

Se i realtid vilka ytor som är tillgängliga
I Coor My Workplace-appen kan medarbetarna se och boka tillgängliga mötesrum. Kombineras bokningssystemet med sensorer går det till och med att se om det faktiskt sitter någon i mötesrummet eller om det står outnyttjat. Läs om Smart Utlization för att ta reda på hur man effektiviserar kontoret med hjälp av beläggningsdata.

Kommunicera med dina medarbetare
Du kan snabbt och enkelt lägga ut information och nyheter till dina medarbetare i appen.

Enkel felanmälan
Med hjälp av SmartResponse går det att göra en felanmälan direkt i appen. Det bara att skanna QR-koden på printern, kaffemaskinen eller skärmen som behöver fixas, så skickas ett meddelande till företagets servicedesk.

Hitta parkering
För medarbetare som tar bilen till jobbet är det skönt att veta att det finns parkering när de kommer fram. I Coor My Workplace finns möjlighet till en lösning med sensorer och kartvy som visar tillgängligheten på ett lättöverskådligt sätt.

Klimatsmarta medarbetare
En annan möjlig funktion är cykelservice som bokas direkt i appen. Med koppling till kommunaltrafiken kan appen även visa avgångar för nästa buss eller tåg.

Coor My Workplace i korthet:

Idag är det vanligt att medarbetare behöver gå in en mängd olika system för att kunna göra det de vill. Med Coor My Workplace når medarbetarna istället de vanligaste tjänsterna med en bara en knapptryckning.

 • Se och boka lediga rum och andra ytor i realtid.
 • Samla alla servicekontakter på ett ställe.
 • Visa vad de lokala restaurangerna serverar idag.
 • Underlätta felanmälningar.
 • Kommunicera med medarbetarna genom riktade notifieringar och nyheter.
 • Gör det lättare att ta sig till och från jobbet - med bil, cykel eller kommunala färdmedel

Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni snabbt och enkelt kan komma igång med Coor My Workplace.

Jacob Rhodin | Innovation and Solutions Manager | Coor

Jacob Rhodin

Innovation and Solutions Manager, Coor Group

Kontakta mig via formuläret om du har frågor om någon av våra tjänster. Alla våra lediga jobb hittar du under Jobba hos oss.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.