• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Digitala och smarta arkiveringslösningar för era kontor

Coor erbjuder digital & smart arkivering för att ge ditt företag verktyg för att skapa en informationssäker & mer organiserad arbetsplats. Kontakta oss för mer information

Ett smart digitalt arkiv

SmartArchive är en tjänst skapad för digitalisering av dokument samt digital arkivering och/eller fysisk arkivering. SmartArchive kan användas för inköps- och kundavtal, HR-dokument, fysiskt post, fakturor, fraktsedlar/handlingar och korrespondens såsom exempelvis anbud.

Vi har levererat våra tjänster enligt datasäkerhetsstandard ISO 27000, till nöjda kunder sedan 2001.

Digital arkivering skapar värde för våra kunder

 • Alla dokument lagras på ett säkert ställe, med åtkomst av behörig personal

 • Vi frigör utrymme vilket är av betydelse, speciellt för det aktivitetsbaserade kontoret

 • Reducerar hanteringstiden och gör dokumenthantering enklare

 • Inget behov av kostsamma investeringar

 • Skalbar lösning (från 2 upp till 50 000 användare)

 • Tillgång till digitalt arkiv 24 timmar om dygnet oavsett var du befinner dig

 • Flexibel och fullt konfigurerbar efter kundens behov och kan integreras med andra system

Funktioner i SmartArchive:

 • Digitalisering (vid behov) kan göras av Coors scanningavdelning eller lokalt av receptionist eller kunden själv

 • Scannade dokument kan göras tillgängliga i Coors e-arkiv Arkinet eller i kundens egna system (HR-system, fakturasystem eller e-arkiv)

 • Dokumenten kan enkelt sökas upp och laddas ned i e-arkivet

 • Dokumenten är tillgängliga 24/7 i e-arkivet

 • Kunden sätter sina egna regler gällande tillgängligheten (vem som har access, från var och när)

 • Kunden kan få meddelanden och alarm, full spårbarhet och rapporter

 • Fysisk arkivering hanteras lokalt eller på annan plats - av Coor eller kunden

 • Coor erbjuder en säker hantering enligt lagkrav och kundönskemål

 • Dokumenten i det fysiska arkivet är fullt tillgängliga

 • SmartArchive är en del av vår tjänst Smart Solutions som du kan läsa mer om här

Med SmartArchive skapar Coor säkra och smarta lösningar för fysiska eller digitala arkiv. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information digital arkivering eller om vårt Smart Office koncept!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR