Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor SmartDelivery

Flexibla kontorslösningar, omgrupperingar, omflyttningar och arbete på distans gör personalen allt mer rörlig i alla organisationer. Coor SmartDelivery hjälper din verksamhet att göra post- och pakethanteringen lika snabbfotad och flexibel.

Även om digitala tjänster tagit över mycket av den traditionella affärskorrespondensen, är den fysiska hanteringen av brev och paket fortfarande en service som måste fungera. Coor SmartDelivery är en postlösning som möter de nya kraven i en modern organisation.

Coor SmartDelivery underlättar för din personal

Istället för att dagligen behöva se efter om det kommit post så får mottagaren ett meddelande via mejl eller sms när det finns brev eller paket att hämta vid sitt förvalda utlämningsställe. Mottagaren kan själv via en webbportal styra till vilket utlämningsställe posten ska skickas, eller om den under en tid ska skickas till ett annat kontor, till hemmet, till sommarstugan eller till en kollega. Mottagaren kan också välja om hen vill ha reklam eller inte. Det innebär att din personal spar tid och får önskvärd post snabbare.

Coor SmartDelivery är en postlösning som möter de nya kraven i en modern organisation.

Coor SmartDelivery är säkert och effektivt

Inkommande brev och andra försändelser märks vid ankomsten med ett unikt nummer för varje mottagare. Tack vare att alla försändelser registreras, kan de enkelt levereras till rätt utlämningsställe och vid behov spåras från ankomst till mottagande och kvittens från mottagaren.

Systemet erbjuder också full insyn i post – och godsvolymer. Genom att implementera Coor SmartDelivery frigörs också värdefull yta eftersom behovet av utlämningsställen minskar. Coor har infört SmartDelivery på flera kontor i Norden med gott resultat. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur SmartDelivery kan göra postservicen mer effektiv.

SmartDelivery i korthet

  • Alla inkommande brev och paket registreras och kopplas via ett unikt löpnummer till aktuell mottagare direkt vid ankomst.
  • Försändelsen distribueras sedan ut till det utdelningsställe eller adress som mottagaren valt. Samtidigt får mottagaren ett meddelande via mejl eller sms om att en försändelse anlänt.
  • Varje serviceanvändare kan själv via en personlig webbportal välja till vilket utdelningsställe deras försändelser ska distribueras.
  • Serviceanvändaren kan även välja om hen vill blockera vissa försändelser, till exempel reklam.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.