Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor SmartDisplays

Det ligger i människans natur att uppmärksamma ljud och rörelse, en egenskap som också kan användas för kommunikation. Digitala skyltar är utmärkta för att fånga människors intresse. De delar många fördelar med vanlig tv, som förmodligen är en av de starkaste kommunikationskanaler som finns.

Hälsa besökare välkomna med digitala skärmar

Med digitala skärmar i receptionen är det lätt att visa dagens möten, produktnyheter, nya affärer, en presentation av företaget eller annan information som är intressant för besökare att ta del av. Det ger ett professionellt intryck och kan lätt anpassas till företagets övriga kommunikation.

En digital skylt är levande och engagerande med färger, videofilmer, nyhetsflöden från företagets intranät eller sociala medier och annat som är av intresse för medarbetarna.

Digitala informationsskärmar - en effektiv intern kanal

Interna meddelanden via mejl och vanliga anslagstavlor löper stor risk att försvinna i det allmänna informationsflödet. Centralt placerade digitala informationsskärmar väcker mer intresse. Informationen kan enkelt hållas aktuell och relevant. En digital skylt är levande och engagerande med färger, videofilmer, nyhetsflöden från företagets intranät eller sociala medier och annat som är av intresse för medarbetarna.

Flexibelt i stort och smått

Innehållet på de digitala skyltarna kan publiceras från ett och samma ställe, av informationsansvariga internt eller som en tjänst från Coor. Gränssnittet för redigering är mycket användarvänligt och enkelt. Varje skylt kan ha ett eget budskap, eller så kan samma budskap gå ut till alla skyltar. Det går bra att börja i liten skala med en eller några skyltar, och bygga ut systemet efter behov. För att få en känsla av aktualitet och dynamik är det också möjligt att enkelt lägga in externa flöden, till exempel nyheter eller information om vädret.

Trådlös tillgänglighet

Digitala skyltar kan sättas upp var som helst där det finns trådlöst nätverk (3G/4G). Det enda som krävs vid installation är tillgång till eluttag. Det går också att publicera innehållet på medarbetarnas mobiltelefoner för att nå dem som inte är på företaget.

Snabb lönsamhet

Att använda digitala informationstavlor blir snabbt lönsammare än att kontinuerligt trycka och distribuera affischer och annat analogt material. Dessutom gör den digitala tekniken att informationen lätt kan uppdateras och korrigeras. Inga mer våndor över korrekturfel som i värsta fall kräver kostsamma nytryckningar!

SmartDisplays är en del av SmartSolutions - en serie tjänster från Coor med teknologi som vi implementerar med hjälp av konceptet Smart Office. Välkommen att kontakta Coor för mer information om SmartDisplays och hur vi tillsammans kan skapa smartare kontor!

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.