Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Coor SmartID

Att beställa ID-kort och behörigheter brukar innebära en hel del administration och manuell hantering. Coor SmartID ger säkrare hantering, större flexibilitet och mindre administration.

Filmen har engelsk text.

Många mellanhänder försvinner med Coor SmartID när medarbetarna får möjlighet och behörighet att själva beställa företags ID-kort.

Beställningen av ID-kort baseras på de uppgifter som redan finns i personalsystemet. Användaren anger själv önskad behörighet via en särskild webbsida. Beställningen går vidare till närmaste chef eller den som är attestberättigad för godkännande. Om det inte redan finns ett foto i systemet kan användaren gå till företagets automatiska fotostation eller ladda upp ett annat lämpligt foto.

Fotot och den godkända beställningen skickas automatiskt vidare för produktion av ID-kortet. När ID-kortet för ert företag är klart skickas ett mejl till användaren, som hämtar ut det på ett utlämningsställe eller får det med posten.

Många mellanhänder försvinner med Coor SmartID när medarbetarna får möjlighet och behörighet att själva beställa ID-kort.

Ökad säkerhet och högre kvalitet med företags ID-kort

Coor SmartID kan kopplas till företagets HR-system och/eller passersystem vilket ger säkrare hantering. Vissa uppgifter i beställningen kan genereras direkt ur personalsystemet, till exempel automatisk kontroll att en medarbetare är behörig att ha ett ID-kort eller uppgifter om närmaste chef. På så sätt säkerställs att ansökan om företags ID-kort och behörigheter skickas till rätt person för godkännande.

En enhetlig process för ID-korten för ert företag

Med Coor SmartID får företaget en enhetlig process för behörighetskontroll samt för beställning och produktion av ID-kort för ert företag. Den automatiserade processen ger full spårbarhet från beställning till leverans. Manuell hantering och administration minskar, vilket både minskar kostnaderna och risken för fel. Produktionen av ID-kort kan antingen göras på företaget eller hos en extern kortfabrik.

SmartID i korthet

 • ID-kort beställs enkelt via ett webbformulär

 • Automatisk fotostation kan ta bild och koppla det till beställningen av ID-kortet

 • ID-kortet godkänns online av auktoriserad personal eller chef

 • ID-kortet produceras internt eller av en extern kortfabrik

 • Beställaren får mejl när kortet är klart

 • ID-kortet skickas till den adress som beställaren angett

 • Kan integreras med olika HR- och/eller passersystem

 • SmartID är en del av Coors smart solutions tjänster

Kontakta oss för mer information om hur SmartID gör er arbetsplats säkrare och smidigare eller om våra Smart Office tjänster!

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.