Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor SmartResponse

Vad händer om kopiatorn inte fungerar, hissen inte kommer eller om någon spillt kaffe på mattan i konferensrummet? Ofta händer ingenting. Tid är dyrbar och att göra en felanmälan verkar krångligt, så det är lätt att gå vidare och låta någon annan ta tag i problemet.

Filmen har engelsk text.

Så behöver det inte vara. Med Coor SmartResponse blir det enklare för serviceanvändaren att anmäla fel och det går snabbare att få dem åtgärdade.

Med Coor SmartResponse är det så lätt att anmäla ett fel att den som upptäcker felet hellre agerar än låter bli

Coor SmartResponse underlättar felanmälan

Med Coor SmartResponse är det så lätt att anmäla ett fel att den som upptäcker felet hellre agerar än låter bli. Genom att förse till exempel kopiatorer, kaffemaskiner, hissar, toaletter och konferensrum med unika QR-koder kan alla serviceanvändare lättare anmäla fel via sin smarta telefon. Allt som behövs är att ladda ner en QR-läsare från App Store eller Google Play. När QR-koden avläses kommer de vanligaste felkällorna automatiskt upp i displayen.

Felanmälan genomförs med en enkel knapptryckning – direkt på plats. Det innebär att tiden för att anmäla ett problem minskar från ett par minuter till runt tio sekunder. Chansen att felanmälan görs ökar också betydligt. Erfarenheten visar att felanmälningarna kan öka med upp till 40 % när Coor SmartResponse införts. Förutom att det blir enklare att göra en felanmälan, så avhjälps problemen snabbare.

Snabbare åtgärd och bättre resultat

Genom att varje objekt eller lokal får en unik identitet går det lättare att hantera felanmälningar. Eftersom objektets placering och typ är fördefinierat i den unika QR-koden minskar risken för missförstånd, och utföraren kan lättare planera och genomföra sitt uppdrag. Det minskar ledtiden från felanmälan till åtgärd samtidigt som kvaliteten på utförandet ökar.

SmartResponse i korthet

  • En unik QR-kod placeras i direkt anslutning till viktiga objekt eller i viktiga lokaler.
  • QR-läsaren i den smarta telefonen eller läsplattan öppnar ett webbformulär som används för att göra en felanmälan.
  • Genom att registrera sin mejladress i webbformuläret kan den som anmäler felet välja att få återkoppling när felet är åtgärdat.
  • Felanmälan går via Coors kundtjänst till utföraren för planering och genomförande av uppdraget.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.