Sök
 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Coor SmartUtilization - workspace management

Kostnaden för kontorsytor är stora och stigande för många verksamheter, särskilt för kontor i centrala lägen. Vår erfarenhet är att dessa kostnader kan minskas med upp till 30 % samtidigt som trivseln hos medarbetarna och produktiviteten ökar.

Filmen har engelsk text.

Hur vet man om blandningen av kontorsrum, konferensrum, tysta rum, samtalsrum och kreativa ytor passar verksamheten som den ser ut idag? Med hjälp av workspace management och objektiva mätningar av beläggningen av olika arbetsytor på er arbetsplats kombinerat med förståelse för verksamhetens behov genom kvalitativa djupintervjuer får du svaret.

Coor SmartUtilization är ett system för att mäta beläggningen i realtid i olika utrymmen.

Workspace management tjänster - Automatisk mätning i realtid

Coor SmartUtilization är en del av Coor Smart Solutions och är ett system för att i realtid mäta beläggning i olika utrymmen. Trådlösa sensorer i olika utrymmen av arbetsplatsen reagerar på kroppsvärme i rummet och skickar information som kan presenteras visuellt över tid och rum i ett webbaserade program.

I Coors webbaserade program finns fördefinierade KPIer och grafer för analys som ger ett objektivt beslutsunderlag för optimering av kontorsytorna. All information som samlas in genom Coor SmartUtilization är anonym. Det enda som kan utläsas av våra mätningar är hur många personer som befinner sig i ett visst utrymme under en viss period.

Kvalitativa intervjuer

För att förstå verksamhetens olika behov behöver statistiken från beläggningsmätningarna kompletteras med kvalitativa djupintervjuer genomförda av erfarna förändringsledare. På Coor finns ett beprövat och väl dokumenterat arbetssätt för den här typen av intervjuer. Intervjuerna som utförs sker dels i grupp och dels individuellt.

SmartUtilization i korthet

 • Beläggningen av arbetsplatserna mäts i realtid

 • Installationen av SmartUtilization är kostnadseffektiv, går snabbt och har minimal påverkan på den dagliga verksamheten

 • Informationen som samlas in är helt anonym

 • Beläggningen kan även presenteras visuellt i en kontorslayout via webben

 • Beläggningsmätningar kompletteras med djupintervjuer med specialister inom området

 • SmartUtilization fungerar inte bara som ett verktyg för att mäta beläggning och workspace management, resultaten kan också användas som grunden i ett förändringsarbete inom organisationen.

Tillförlitligt och framgångrikt beslutsunderlag för förändring

Kvantitativa mätningar i realtid i kombination med kvalitativa intervjuer ger ett komplett och väl underbyggt underlag för diskussion och beslut. Samtidigt erhålls underlag för det förändringsarbete som vidtar efter beslutet. Resultatet blir inte bara ett mer effektivt lokalutnyttjande utan kan också fungera som beslutsunderlag för förändringar inom organisationen.

Coor har ett brett tjänsteutbud och smarta kontorslösningar för alla organisationer inom både privat och offentlig sektor. Kontakta oss för mer information om våra workspace management tjänster i Sverige och hur vi kan hjälpa er att optimera er verksamhet.

Allt fungerar med Coor

GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.