• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan beskriver den historiska utvecklingen av Coors aktiekapital samt de förändringar av antalet aktier och aktiekapitalet som har genomförts i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Share capital development statictics | Coor