Insiders

Coors insiders och deras transaktioner finns tillgängligt i Finansinspektionens insynsregister.

För kontinuerligt uppdaterad information angående insiders aktieinnehav, vänligen besök Finansinspektionens webbplats.