Konsensusestimat

Här redovisas löpande prognoser från analytiker som följer Coor, och som sammanställs av SME Direkt.

Kvartalsestimat

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport juli - september 2017.

 

2016 Q3
Faktiskt utfall

2017 Q3
Prognos genomsnitt

STD

Bidrag

Totala intäkter, MSEK

1 821

1 830

1%

3

Justerad EBITA, MSEK

97

98

7%

3

Poster av engångskaraktär, MSEK

-4

-4,0

90%

3

EBITA, MSEK

93

94

5%

3

Rörelseresultat, MSEK

46,0

52

10%

3

Resultat före skatt, MSEK

16,0

45

10%

3

Nettoresultat, MSEK

12,0

34,4

9%

3

            

EPS

0,1

0,36

9%

3

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

   

DPS

       

 

Helårsestimat, 2016 - 2019

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport oktober - december 2017.

 

2016
Faktisk

2017 E
Prognos genomsnitt*

2018
Prognos genomsnitt*

2019
Prognos genomsnitt*

Totala intäkter, MSEK

7 631

7 651

7 933

8 120

Justerad EBITA, MSEK

435

471

501

506

Poster av engångskaraktär, MSEK

-22

-18,3

-12,7

-13,3

EBITA, MSEK

413

452

488

492

Rörelseresultat, MSEK

242,0

284

320

324

Resultat före skatt, MSEK

167,0

264

290

295

Nettoresultat, MSEK

124

203

221

223

   

 

 

 

 

EPS

-38,46

2,12

2,30

2,33

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

95,8

95,8

DPS

#

3,33

3,67

3,67


*=Genomsnitt

Bidragande analyser

SEB Equities
Nordea Markets
DNB Markets