Konsensusestimat

Här redovisas löpande prognoser från analytiker som följer Coor, och som sammanställs av SME Direkt.

Kvartalsestimat

Genomsnittlig prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport april - juni 2018.

 

2017 Q2
Faktiskt utfall

2018 Q2
Prognos genomsnitt

STD

Bidrag

Totala intäkter, MSEK

1 900

2 268

0%

3

Justerad EBITA, MSEK

115

124

10%

3

Poster av engångskaraktär, MSEK

-5

-9

77%

3

EBITA, MSEK

110

115

15%

3

Rörelseresultat, MSEK

68

73

26%

3

Resultat före skatt, MSEK

67

65

27%

3

Nettoresultat, MSEK

-33

50

27%

3

            

EPS

-0,3

0,36

27%

3

Antal aktier i EPS uträkning

95,8

95,8

   

DPS

n/a n/a n/a n/a

 

Helårsestimat, 2017 - 2020

Genomsnittlig prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport april - juni 2018.

 

2017 
Faktisk

2018 E
Prognos genomsnitt*

2019
Prognos genomsnitt*

2020
Prognos genomsnitt*

Totala intäkter, MSEK

7 722

9 117

9 633

10 004

Justerad EBITA, MSEK

468

514

582

603

Poster av engångskaraktär, MSEK

-29

-34

-21

-22

EBITA, MSEK

438

480

560

581

Rörelseresultat, MSEK

268

312

393

418

Resultat före skatt, MSEK

244

255

356

385

Nettoresultat, MSEK

40

195

275

296

   

 

 

 

 

EPS

0,4

2,04

2,87

3,09

Antal aktier i EPS uträkning

95,8

95,8

95,8

95,8

DPS

4,00

4,25

4,5

4,75


*=Genomsnitt

Bidragande analyser

Jarl Securities
Nordea Markets
DNB Markets