Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 juli 2019.

Capital Group

7 916 297

8,3

Nordea Fonder

7 165 856

7,5

AMF Försäkring & Fonder

7 059 686

7,4

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Fidelity Investments (FMR)

5 873 365

6,1

Didner & Gerge Fonder

5 747 025

6,0

BMO Global Asset Management

4 195 601

4,4

Swedbank Robur Fonder

3 997 923

4,2

Crux Asset Management Limited

3 654 300

3,8

JP Morgan Asset Management 

3 552 975

3,7

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

Taiga Fund Management AS

3 158 035

3,3

Spiltan Fonder 1 773 426 1,9

Riikantorppa Oy

1 600 000

1,7

Länsförsäkringar Fonder

934 838

1,0

Summa andel 15 största aktieägare


65 963 955

 

68,8

Övriga aktieägare i Coor

29 848 067

31,2

TOTALT

95 812 022

100,0

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.