Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 30 november 2019.

AMF Försäkring & Fonder 8 067 966 8,4
Capital Group 7 716 630 8,1
Nordea Fonder 7 165 856 7,5
Didner & Gerge Fonder 6 069 171 6,3
Andra AP-fonden 5 884 628 6,1
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 997 923 4,2
BMO Global Asset Management 3 907 784 4,1
JP Morgan Asset Management 3 830 562 4,0
Fidelity Investments (FMR) 3 549 443 3,7
Crux Asset Management Limited 3 546 882 3,7
Taiga Fund Management AS 3 158 035 3,3
Spiltan Fonder 2 819 713 2,9
Wipunen varainhallinta Oy 2 800 000 2,9
Riikantorppa Oy 1 600 000 1,7

Summa andel 15 största aktieägare

68 114 593 71,1
Övriga aktieägare i Coor 27 697 429 28,9
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.