Största aktieägarna

Coors femton största aktieägare per 31 oktober 2018

Fidelity

8 451 052

8,8

Nordea Fonder

6 922 436

7,2

Andra AP-fonden

6 490 800

6,8

Didner & Gerge Fonder

5 884 628

6,1

Swedbank Robur Fonder

4 896 723

5,1

Capital Group

4 864 588

5,1

Taiga Fund Management AS

4 024 256

4,2

Crux Asset Management Limited

3 855 304

4,0

BMO Global Asset Management

3 478 965

3,6

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

Aviva

2 660 426

2,8

AFA Försäkring 2 529 686   2,6

Länsförsäkringar Fonder

1 173 604 1,2

RBC - Royal Bank of Canada

1 056 449

1,1

Danske Invest Fonder

913 470

1,0

Summa andel 15 största aktieägare

60 652 387

63,3

Övriga aktieägare i Coor

35 159 635

36,7

TOTALT

95, 812, 022

100

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.