Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 maj 2020.

Capital Group 8 060 834 8,4
Nordea Fonder 7 034 515 7,3
Didner & Gerge Fonder 6 169 171 6,4
Andra AP-fonden 6 106 319 6,4
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
AMF Försäkring & Fonder 4 821 966 5,0
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 964 823 4,1
Crux Asset Management Limited 3 500 574 3,7
Spiltan Fonder 3 311 563 3,5
BMO Global Asset Management 3 275 676 3,4
Taiga Fund Management AS 3 158 035 3,3
Wipunen varainhallinta Oy 2 950 000 3,1
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
Danske Invest (Lux) 1 556 418 1,6

Summa andel 15 största aktieägare

65 500 642 68,4
Övriga aktieägare i Coor 30 311 380 31,6
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.