• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 30 april 2021.

Nordea Fonder 7 289 439 7,6
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
Didner & Gerge Fonder 4 752 280 5,0
Andra AP-fonden 4 621 319 4,8
Spiltan Fonder 4 258 343 4,4
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Taiga Fund Management AS 3 257 291 3,4
Capital Group 3 200 000 3,3
Swedbank Robur Fonder 2 983 554 3,1
CRUX Asset Management Ltd 2 980 750 3,1
BMO Global Asset Management 2 828 391 3,0
Wipunen varainhallinta Oy 2 687 563 2,8
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
DNCA Finance S.A 1 655 167 1,7
Länsförsäkringar Fonder 1 560 407 1,6

Summa andel 15 största aktieägare

53 665 252 56,0
Övriga aktieägare i Coor 42 146 770 44,0
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.