Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 december 2019.

AMF Försäkring & Fonder 8 067 966 8,4
Capital Group 7 716 630 8,1
Nordea Fonder 7 342 757 7,7
Didner & Gerge Fonder 6 069 171 6,3
Andra AP-fonden 5 884 628 6,1
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 997 923 4,2
BMO Global Asset Management 3 960 116 4,1
Crux Asset Management Limited 3 546 882 3,7
Taiga Fund Management AS 3 158 035 3,3
Spiltan Fonder 2 939 213 3,1
Wipunen varainhallinta Oy 2 800 000 2,9
JP Morgan Asset Management 2 707 632 2,8
Handelsbanken Fonder 2 000 000 2,1
Riikantorppa Oy 1 600 000 1,7

Summa andel 15 största aktieägare

65 790 953 68,7
Övriga aktieägare i Coor 30 021 069 31,3
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.