Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 augusti 2020.

Nordea Fonder 7 050 572 7,4
Didner & Gerge Fonder 5 596 011  5,8
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
Andra AP-fonden 5 306 319 5,5
AMF Försäkring & Fonder 4 611 323 4,8
Capital Group 4 194 630 4,4
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 964 823 4,1
Spiltan Fonder 3 621 843 3,8
Crux Asset Management Limited 3 589 371 3,7
Taiga Fund Management AS 3 257 291 3,4
BMO Global Asset Management 2 848 737 3,0
Wipunen varainhallinta Oy 2 750 000 2,9
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
Danske Invest (Lux) 1 640 000 1,7

Summa andel 15 största aktieägare

60 021 668 62,6
Övriga aktieägare i Coor 35 790 354 37,4
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.