Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 30 september 2019.

Capital Group

7 916 297

8,3

AMF Försäkring & Fonder

7 874 399

8,2

Nordea Fonder

7 165 856

7,5

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Didner & Gerge Fonder

5 819 171

6,1

Fidelity Investments (FMR)

4 406 821

4,6

BMO Global Asset Management

4 067 148

4,2

SEB-Stiftelsen

4 000 000

4,2

Swedbank Robur Fonder

3 997 923

4,2

JP Morgan Asset Management

3 746 551

3,9

Crux Asset Management Limited

3 654 300

3,8

Taiga Fund Management AS

3 158 035

3,3

Wipunen varainhallinta Oy

2 800 000

2,9

Spiltan Fonder

2 210 213

2,3

Riikantorppa Oy

1 600 000

1,7

Summa andel 15 största aktieägare


68 301 342

 

71,3

Övriga aktieägare i Coor

27 510 680

28,7

TOTALT

95 812 022

100,0

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.