Största aktieägarna

Coors femton största aktieägare per 30 juni 2018

Fidelity

8 140 502

8,5

Nordea Fonder

7 099 519

7,4

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Didner & Gerge Fonder

5 744 816

6,0

Swedbank Robur Fonder

5 146 723

5,4

Capital Group

4 285 759

4,5

Taiga Fund Management AS

4 024 256

4,2

Crux Asset Management Limited

3 855 304

4,0

AFA Försäkring

3 576 256

3,7

BMO Global Asset Management

3 468 262

3,6

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

Aviva

2 660 426

2,8

Aktie-Ansvar Fonder

1 141 000

1,2

Schroders

1 123 724

1,2

Danske Invest Fonder

1 101 070

1,1

Summa andel 15 största aktieägare

60 702 245

63,4

Övriga aktieägare i Coor

35 109 777

36,6

TOTALT

95, 812, 022

100

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.