Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 oktober 2020.

Nordea Fonder 7 100 235 7,4
Didner & Gerge Fonder 5 596 011  5,8
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
Andra AP-fonden 4 621 319 4,8
Spiltan Fonder 4 258 343 4,4
Capital Group  4 194 630 4,4
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 764 823 3,9
Crux Asset Management Limited 3 611 870 3,8
Taiga Fund Management AS 3 257 291 3,4
Wipunen varainhallinta Oy 2 687 563 2,8
BMO Global Asset Management 2 443 037 2,5
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
Tredje AP-fonden 1 453 869 1,5
Länsförsäkringar Fonder 1 218 154 1,3

Summa andel 15 största aktieägare

55 797 893 58,2
Övriga aktieägare i Coor 40 014 129 41,8
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.