Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 29 februari 2020.

AMF Försäkring & Fonder 8 116 646 8,5
Nordea Fonder 7 384 901 7,7
Capital Group 7 304 630 7,6
Didner & Gerge Fonder 5 969 171 6,2
Andra AP-fonden 5 884 628 6,1
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
BMO Global Asset Management 3 988 800 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 931 723 4,1
Crux Asset Management Limited 3 546 882 3,7
Spiltan Fonder 3 304 763 3,4
Taiga Fund Management AS 3 158 035 3,3
Wipunen varainhallinta Oy 2 800 000 2,9
JP Morgan Asset Management 2 321 988 2,4
Handelsbanken Fonder 2 000 000 2,1
Danske Invest (Lux) 1 646 242 1,7

Summa andel 15 största aktieägare

65 358 409 68,2
Övriga aktieägare i Coor 30 453 613 31,8
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.