Största aktieägarna

Coors femton största aktieägare per 31 januari 2019

Capital Group

7 719 000

8,1

Fidelity Investments (FMR)

7 428 971

7,8

Nordea Fonder

7 165 856

7,5

Didner & Gerge Fonder

6 049 180

6,3

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Swedbank Robur Fonder

4 246 723

4,4

Taiga Fund Management AS

4 024 256

4,2

Crux Asset Management Limited

3 855 304

4,0

AMF Försäkring & Fonder

3 706 256

3,9

BMO Global Asset Management

3 619 859

3,8

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

Aviva

2 660 426

2,8

AFA Försäkring 2 529 686   2,6

Länsförsäkringar Fonder

1 160 954 1,2

Danske Invest Fonder

949 480

1,0

Summa andel 15 största aktieägare

64 450 579

67,3

Övriga aktieägare i Coor

31 361 443

32,7

TOTALT

95, 812, 022

100

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.