Största aktieägarna

Nedan redovisas Coors största aktieägare (röstmässigt) per den 27 oktober 2017.

Fidelity

8 513 002

8,9

Swedbank Robur Fonder

6 048 649

6,3

Andra AP-Fonden

5 884 628

6,1

Nordea Fonder

5 436 937

5,7

Crux Asset Management Ltd.

3 962 774

4,1

Handelsbanken Fonder

3 682 989

3,8

AFA Försärking

3 569 956

3,7

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

BMO Global Asset Management

2 968 212

3,1

Didner & Gerge Fonder

2 957 483

3,1

Aviva

2 447 969

2,6

Ilmarinen Mutual Pension Insurance

2 428 506

2,5

Aktie-Ansvar Fonder

1 520 286

1,6

Schroders

1 507 220

1,6

Vanguard

1 125 000

1,2

15 största aktieägarna i Coor

55 503 611

57,9

Övriga aktieägare i Coor

40 308 411

42,1

TOTAL

95,812,022

100

Aktieägare

Antal ägare

Andel röster, %

 

Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq, Millistream