Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 maj 2019.

Capital Group

7 719 000

8,1

Nordea Fonder

7 108 931

7,4

AMF Försäkring & Fonder

5 966 864

6,2

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Didner & Gerge Fonder

5 719 689

6,0

Fidelity Investments (FMR)

5 593 200

5,8

BMO Global Asset Management

4 255 789

4,4

Swedbank Robur Fonder

4 208 523

4,4

Crux Asset Management Limited

3 654 300

3,8

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

Taiga Fund Management AS

3 158 035

3,3

JP Morgan Asset Management 

2 657 426

2,8

Riikantorppa Oy

1 600 000

1,7

AFA Försäkring

1 443 686 1,5

Spiltan Fonder

1 311 556

1,4

Summa andel 15 största aktieägare


63 731 627

 

66,5

Övriga aktieägare i Coor

32 080 395

33,5

TOTALT

95 812 022

100,0

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.