Största aktieägarna

Coors femton största aktieägare per 31 mars 2019

Capital Group

7 719 000

8,1

Nordea Fonder

7 108 931

7,4

Andra AP-fonden

5 884 628

6,1

Fidelity Investments (FMR)

5 841 909

6,1

Didner & Gerge Fonder

5 724 004

6,0

AMF Försäkring & Fonder

5 367 566

5,6

BMO Global Asset Management

4 303 711

4,5

Swedbank Robur Fonder

4 208 523

4,4

Taiga Fund Management AS

4 024 256

4,2

Crux Asset Management Limited

3 855 304

4,0

SEB-Stiftelsen

3 450 000

3,6

AFA Försäkring

2 529 686

2,6

Aviva

2 401 758

2,5

Länsförsäkringar Fonder

959 838

1,0

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

860 000

0,9

Summa andel 15 största aktieägare


64 239 114

 

67,0

Övriga aktieägare i Coor

31 572 908

33,0

TOTALT

95 812 022

100,0

Aktieägare

Antal Aktier och röster

Andel Aktier och röster, %

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.