Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 mars 2021.

Nordea Fonder 7 222 227 7,5
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
Didner & Gerge Fonder 4 994 595 5,2
Capital Group 4 744 630 5,0
Andra AP-fonden 4 621 319 4,8
Spiltan Fonder 4 258 343 4,4
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 673 923 3,8
Taiga Fund Management AS 3 257 291 3,4
CRUX Asset Management Ltd 3 095 917 3,2
BMO Global Asset Management 2 811 744 2,9
Wipunen varainhallinta Oy 2 687 563 2,8
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
DNCA Finance S.A 1 462 167 1,5
Länsförsäkringar Fonder 1 413 043 1,5

Summa andel 15 största aktieägare

55 833 510 58,3
Övriga aktieägare i Coor 39 978 512 41,7
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.