Största aktieägarna

Coors största aktieägare per den 31 januari 2021.

Nordea Fonder 7 175 762 7,5
Första AP-fonden 5 590 748 5,8
Didner & Gerge Fonder 5 244 595 5,5
Capital Group 4 744 630 5,0
Andra AP-fonden 4 621 319 4,8
Spiltan Fonder 4 258 343 4,4
SEB-Stiftelsen 4 000 000 4,2
Swedbank Robur Fonder 3 764 823 3,9
Taiga Fund Management AS 3 257 291 3,4
Crux Asset Management Limited 3 097 050 3,2
BMO Global Asset Management 2 788 159 2,9
Wipunen varainhallinta Oy 2 687 563 2,8
Heikintorppa Oy 2 000 000 2,1
Handelsbanken Fonder 1 484 539 1,5
Tredje AP-fonden 1 386 454 1,4

Summa andel 15 största aktieägare

56 101 276 58,6
Övriga aktieägare i Coor 39 710 746 41,4
TOTALT 95 812 022 100,0
Aktieägare Antal Aktier och röster Andel Aktier och röster, %

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.