Coor som investering

En investering i Coor är en investering i ett ledande servicebolag med god tillväxt, stabil lönsamhet, stark kassagenerering och hög direktavkastning.

Vårt investerarlöfte

Coor eftersträvar att vara investerarnas förstahandsval genom att kombinera en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla bolagets starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också viktiga komponenter.

Finansiella mål

Du hittar våra långsiktiga finansiella mål via denna länk.

IR-kontakt

Våra kontakpersoner för IR-frågor hittar du här.