Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

Kommande händelser Datum
Årsredovisning 2020 Vecka 13, 2021
Delårsrapport, januari – mars 2021 26 april 2021
Årsstämma 2021 26 april, 2021
Delårsrapport, januari – juni 2021 15 juli 2021
Delårsrapport, januari – september 2021 9 november 2021
Delårsrapport, januari – december 2021 10 februari 2022