Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

Tyst period inför nästa rapport inleds den 23 september, 2018.

Händelse

Datum

Delårsrapport Q3, januari - september 2018

24 oktober 2018

Delårsrapport Q4, januari - december 2018

21 februari 2019

Delårsrapport Q1, januari - mars 2019

2 Maj 2019

Delårsrapport Q2, Januari - Juni 2019

18 Juli 2019