Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

 

Kommande händelser

Datum

Bokslutskommuniké, januari - december 2019

12 februari 2020

Delårsrapport Q1, januari - mars 2020

28 april 2020

Delårsrapport Q2, januari - juni 2020

17 juli 2020

Delårsrapport Q3, januari - september 2020

4 november 2020