Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

Tyst period inför nästa rapport inleds den 23 januari, 2018.

Händelse

Datum

Delårsrapport Q3, januari - september 2017

27 oktober 2017

Delårsrapport Q4, januari - december 2017

22 februari 2018

Delårsrapport Q1, januar - mars 2018

26 april 2018

Delårsrapport Q2, januari - juni 2018

18 juli 2018