Finansiell kalender

Coor följer rekommendationen om att tillämpa tysta perioder och arrangerar som regel inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Företaget svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta perioden.

Kommande händelser Datum
Delårsrapport Q2, januari - juni 2020 17 juli 2020
Delårsrapport Q3, januari - september 2020 4 november 2020
Bokslutskommuniké, januari - december 2020 februari 2021