Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Finansiell översikt

Årsomsättningen för helåret 2019 uppgick till 10 313 MSEK, och rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 549 MSEK. För helåret 2018 år uppgick motsvarande siffror till 9 489 MSEK respektive 490 MSEK.

Fullständig finansiell information finns i Coors finansiella rapporter.

Geografiska segment

Coor bedriver huvudsakligen verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Den största delen av verksamheten bedrivs i Sverige (inklusive verksamhet i Belgien), som svarade för 50 procent av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2019. Verksamheten i Norge svarade för 25 procent, medan Danmark stod för 18 procent och Finland (inklusive Baltikum) för 7 procent av nettoomsättningen.