Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Obligationslån

Coor Service Management Holding AB (”Coor”) emitterade den 13 mars 2019 ett seniort icke-säkerställt obligationslån om totalt 1,000 Mkr. Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 230 bps. Investerarintresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades.

Vilkor obligationslån (på engelska)
Prospekt (på engelska)