Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Klas Elmberg

Klas Elmberg

CFO & IR-direktör

+46 (0)10-559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Sara Marin

Sara Marin

VD-assistent och IR-koordinator

+46 10 559 59 51

sara.marin@coor.com