Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Olof Stålnacke

Olof Stålnacke

CFO & IR-direktör

+46 (0)10-559 59 20

olof.stalnacke@coor.com

Sara Marin

Sara Marin

VD-assistent och IR-koordinator

+46 10 559 59 51

sara.marin@coor.com