Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Bokslutskommuniké 2019, januari – december

Coor publicerade sin bokslutskommuniké 2019 den 12 februari klockan 07:30.
Samma dag hölls en webcast, där VD och koncernchef Mikael Stöhr tillsammans med CFO och IR-direktör Klas Elmberg kommenterade rapporten.

Hela rapporten och presentationsmaterial från webcasten finns i arkivet för delårsrapporter längre ner på sidan.

Klas Elmberg

Klas Elmberg

CFO & IR-direktör

+46 (0)10-559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Sara Marin

Sara Marin

Föräldraledig

Nina Högstedt

VD-assistent

+46 (0)10 559 54 58

nina.hogstedt@coor.com