Rapporter och presentationer

Coor producerar årsredovisningar på svenska och engelska, som kan laddas ned i digitalt format (som pdf-version).

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017 (Sammanfattad Onlineversion)
Årsredovisning 2017 (PDF)

Årsredovisning 2016
Årsredvisning 2015
Årsredovisning 2014 – som del av noteringsprospektet

Beställning av tryck årsredovisning

Coors tryckta årsredovisningar distribueras av miljöskäl endast till de aktieägare som särskilt begärt detta. Årsredovisningar kan beställas genom att du mejlar namn och postadress till ir@coor.com.

Delårsrapporter