Rapporter och presentationer

Här hittar du Coors årsredovisningar och delårsrapporter.

Klas Elmberg

Klas Elmberg

CFO & IR-direktör

+46 (0)10-559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Sara Marin

Sara Marin

Föräldraledig

Nina Högstedt

VD-assistent

+46 (0)10 559 54 58

nina.hogstedt@coor.com