Fältsjukhuset i Älvsjö

Coor har fått förtroendet att bygga upp och driva logistikverksamheten med godsmottagning, förrådsarbete samt interna transporter inom det tillfälliga sjukhuset i Älvsjö.

Frågor & svar

Vad händer med rekryteringen på Fältsjukhuset?
Sjukhuset har ännu inga patienter och Coor är redo att rekrytera personal så snart sjukhuset tas i drift. Vi följer det vårdbehov som finns i Stockholm och agerar efter den utveckling som sker. Just nu har rekryteringen pausats i väntan på att verksamheten startar.

Behöver jag erfarenhet för att kunna söka?
Nej, för rollen som medarbetare inom logistik och förråd behövs ingen tidigare erfarenhet. För rollen som godsmottagare behöver du ha truckkort.

När ska man börja?
Rekryteringsprocessen är något fördröjd då vi följer vårdbehovet i Region Stockholm och fältsjukhuset i Älvsjö inte har tagits i drift ännu. Sjukhuset står redo och skulle vårdbehovet öka snabbt står även vi redo att återuppta rekryteringen av personal till de utlysta tjänsterna.

Hur gammal behöver man var för att få jobba här?
Man behöver vara fyllda 18 år.

Kan jag jobba deltid?
Ja, vi kommer att behöva extrapersonal främst under helgerna.

Hur länge pågår uppdraget?
Vi söker främst personer som är tillgängliga omgående och fram till augusti, men anpassar oss efter utvecklingen av Corona.

Hur ser schemat ut?
Arbetet delas upp i tre pass; förmiddag 06:00-15:00, eftermiddag 15:00-24:00 och ett nattpass 23:00-07:00. Vi har även behov av extra timanställd personal på helgerna.

Kan jag söka om jag är korttidspermitterad och ledig idag?
Vi söker i första hand personer som är tillgängliga på heltid och som inte har något annat jobb idag.

Måste man prata svenska?
Du behöver tala och förstå svenska på en god nivå för att kunna ta till dig viktiga instruktioner.

Kommer man att arbeta nära smittade patienter?
Arbetet kommer att göras i smittfri zon. Om du transporterar varor och rör dig i korridorer kommer du att få den skyddsutrustning du behöver.

Finns det tillräckligt med skyddskläder?
Ja, det finns tillräckligt med skyddskläder. Coor är ansvarig för arbetsmiljön och det är viktigt för oss att du använder den utrustning som föreskrivs i ditt arbete.

Är det många lyft i jobbet?
Det förekommer tunga lyft och jobben är fysiska med långa avstånd. Det underlättar om du har en god grundfysik.

Kan jag arbeta här om jag är i en riskgrupp?
Det Folkhälsomyndigheten rekommenderar särskilt för personer i riskgrupp är att hålla social distans. På Fältsjukhuset i Älvsjö är inte social distans möjlig då många arbetar tillsammans. Här kan du läsa mer om riskgrupper: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/