Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Ett gemensamt förhållningssätt

Inom Coor Service Management finns ett särskilt förhållningssätt, som är grunden för en hög riskmedvetenhet: "Din säkerhet är ditt och mitt ansvar".

Tänk till innan

Gör alltid en riskinventering innan du påbörjar ett uppdrag. Vissa uppgifter innebär större risker, till exempel arbeten på höga höjder, arbeten med farligt avfall eller kemikalier, brand/värme och bilkörning. Se till att du vet vad som krävs för att utföra dessa uppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Skydda dig

Använd alltid de skyddskläder och den skyddsutrustning som krävs.

Rapportera

Rapportera alltid riskobservationer, tillbud och olyckor. På det sättet kan vi lära av varandra, och sätta in åtgärder inom områden med där det krävs. Ta ansvar!

Påminn varandra om vikten av fokus på säkerhet i det dagliga arbetet. Visa också omsorg mot våra kunder och besökare genom att informera om risker och säkerhetsrutiner.