Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Våra tre ledstjärnor

Grunden i vårt arbete med en gemensam företagskultur är våra våra värderingar.

Kompass | Coors

Gemensamma värderingar

Coor är ett värderingsstyrt företag och våra ledstjärnor genomsyrar allt vi gör. De fungerar som vår kompass och vägleder oss i vårt dagliga arbete och i hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. Ledstjärnorna baseras på vad våra kunder uppskattar i serviceleveransen.

våra ledstjärnor

Vi ser lite längre

Att se lite längre handlar om uppmärksamhet och prioriteringsförmåga. Vi ska ligga steget före för att lösa problem innan de egentligen uppstår. Det gäller att tänka efter före.

Vi är lyhörda

Att vara lyhörd handlar om öppenhet och kommunikation. Vi ska vara öppna för synpunkter och idéer om hur vi kan utveckla eller förbättra oss själva eller vårt arbetssätt. Vi ska försäkra oss om att vi uppfattar ett budskap rätt. Det gäller också att tala och skriva så att andra förstår.

Vi skapar framgång

Att skapa framgång handlar om handlingskraft och förbättringsvilja. Vi får saker och ting gjorda helt enkelt. Vi är kreativa och hittar lösningar som är smartare och billigare - för oss och för våra kunder. Det vinner vi alla på.