Senior projektledare – Strategiska projekt på koncernnivå

Stockholmsområdet

Drivs du av att leda och motivera människor i en senior och internationell kontext till att tänka nytt? Är du duktig på att lösa problem, göra det komplexa enkelt och har god struktur? Då kommer rollen som Senior Projektledare hos oss på Coor passa dig!


I rollen som Senior Projektledare..
..driver du strategiska utvecklingsprojekt på koncern-nivå, tvärs de Nordiska länderna för att stärka Coors verksamhet. Projektportföljen definieras och prioriteras av koncernledningen. Det gemensamma för de strategiska utvecklingsprojekten är att de har stark påverkan på Coors långsiktiga mål avseende lönsamhet, kundnöjdhet, miljömässig hållbarhet och/eller medarbetarnöjdhet.

Arbetsuppgifterna är mycket varierande och inkluderar alla faser av utvecklingsprojekten – från förstudier/analys till beslut, utveckling av lösning och implementering. Beroende på vilken av faserna du är starkast på så kommer ditt fokus ligga på olika delar i en projektfas. Projekten är av olika karaktär men med det gemensamma att de är strategiskt viktiga för verksamheten tvärs de nordiska länderna. Projekten rapporteras till en styrgrupp som alltid leds av en medlem av koncernledningen och består av seniora beslutsfattare.

Många projekt grundar sig i en komplex frågeställning där lösningen påverkar ett stort antal medarbetare. Detta gör att förmågan att analysera, definiera lösning och sedan kommunicera den på ett enkelt sätt är kritisk. Utöver det är förmågan att leda människor genom förändring avgörande för att lyckas.

Som senior projektledare måste du kunna kombinera strukturerad problemlösning med förmågan att leda / engagera samt ha ett starkt driv med fokus på deadlines.

Om Group PMO

Vi på Group PMO är ett team på tretton personer som samtliga arbetar med verksamhetsutveckling på koncernnivå. Utöver det så finns det verksamhetsutveckling i respektive land som vi arbetar tätt ihop med.

I det dagliga projektarbetet rapporterar man till projektsponsor och styrgrupp, vilket alltid består av minst en medlem av koncernledningen och andra seniora beslutsfattare. Tjänsten rapporterar till en erfaren projektledare med tidigare erfarenhet som managementkonsult.

Vår kandidat
Du har en stark akademisk bakgrund och minst 5 års erfarenhet av management consulting och/eller som projektledare inom verksamhets- och organisationsutveckling. Du har stor vana att jobba på uppdrag av högsta ledningen i större bolag. Du drivs av att leda andra genom förändring och kan motivera och involvera på alla nivåer i organisationen. Du är noga med detaljer och har en förmåga att lyfta blicken och se det strategiska perspektivet.
Ytterligare egenskaper som vi värderar är att du

- är strukturerad och tydlig i ditt arbete och din kommunikation
- har förmågan att enkelt beskriva komplexa frågeställningar i beslutsunderlag till seniora beslutsfattare
- har ett driv att ständigt utveckla, förbättra och lösa problem
- är orädd att utmana men samtidigt prestigelös och lyhörd för andras åsikter
- är ansvarstagande för den egna uppgiften, teamet och verksamheten

Tjänsten innebär många nordiska kontakter och förutsätter flytande tal i både svenska och engelska samt ett väl utvecklat skriftspråk.

Kontakt
I denna rekrytering samarbetar vi med Navigio. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kristina Kardell på kristina.kardell@navigio.se

Vi söker en ny kollega så snart som möjligt och kommer arbeta löpande med intervjuer, så vänta inte med din ansökan.

Om Coor
Coor är en av Nordens ledande serviceleverantörer inom facility management (FM). Vi samordnar, utför och utvecklar olika tjänster i och omkring en fastighet. Ambitionen är att leverera marknadens smartaste och mest utvecklade erbjudande – vi kallar det Service med IQ. Bland kunderna finns större och mindre verksamheter i många sektorer, såväl privata som offentliga. Coor bedriver verksamhet främst i Norden, men har också viss närvaro i Belgien och Estland.

Vår ambition är att bygga ett hållbart företag, på riktigt. Det gör vi genom att vår Coor 2025-strategi har tydliga ambitioner inom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som ger en inriktning på hur alla delar av verksamheten långsiktig ska utvecklas för att nå vår ambition.