Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

"Jag uppskattar hur Coor jobbar med arbetsmiljön"

Kort efter sin examen från Kungliga Tekniska Högskolan började Marial Kabawi arbeta som ventilationsspecialist och projektledare på Coor. Det första året har varit enormt utvecklande med både interna och externa utbildningar.

Berätta om ditt arbete!

– Arbetet som specialist i driften är utvecklande och intressant. Vi arbetar i grupp och löser tekniska frågor, utför mycket felavhjälpandearbeten och funktionstester. Vi hjälper också till med förebyggande underhåll samt håller utbildningar för gruppen. Dessutom jobbar jag med myndighetskraven så som obligatoriska ventilationskontroller (OVK), jag svarar på vårdens frågor som berör renrum, operationssalar och sterilenheter för att nämna några. Jag lägger även upp underhållsplaner och planerar livscykelkostnader (LCC:er). Som projektledare i driften får jag genomföra förändringar som verksamheterna önskar. Så den ena dagen är inte den andra lik, jag har alltid utvecklande och intressanta saker att göra.

Hur länge har du arbetat på Coor?

– Jag har varit anställt som ventilationsspecialist och projektledare i sex månader på Coor. Men jag har varit på siten i ett år, mina första sex månader var genom Academic Work som projektledare.

Vad gjorde du innan du arbetade på Coor?

– Jag examinerades från Kungliga Tekniska Högskolan förra året och började min karriär med att jobba som junior projektledare hos ett företag som bygger 5g-nätverk.

Hur ser du på din utveckling inom Coor?

– Utvecklingen under första året har varit enorm med tanke på allt en specialist gör. Dessutom finns det möjligheter för interna och externa utbildningar kopplade till arbetsuppgifterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, exempelvis har jag fått gå ett antal renrumsutbildningar och senast blev jag anmäld till en konferens gällande framtida operationssalar. Att jobba på Coor, särskild denna site, har lärt mig att tänka utanför boxen. Det är ett universitetssjukhus som tänker hållbart och vill utveckla framtida hållbara åtgärder.

Vad uppskattar du med att ha Coor som arbetsgivare?

– Jag uppskattar hur Coor jobbar med arbetsmiljön för personalen, då jag dagligen hör ”jobba säkert eller inte alls”, vilket även ger en trygghetskänsla när en jobbar i ett sjukhus där det finns smittrisker.

Vad är den bästa lärdomen du har fått på Coor?

– Att se helhetsnyttan och att planera över tid i stället för kortsiktiga lösningar.