Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

”Hoppas att vi kan tillföra mycket”

Martin Leijon är Asset Management Specialist på Coor. Bland annat optimerar han underhållsplaner och ser till att underhåll av siten genomförs rätt i tid. ”Att se att det verkligen fungerar är betryggande”, säger han.

Jobba hos oss | Coor

Rollen som Asset Management Specialist har Martin Leijon haft sedan 2015, då för Veolia Technical Management.

– Jag arbetar med underhållsutveckling, vilket innebär att se till att siten får rätt underhåll, med rätt metod vid precis rätt tillfälle. Det blir en win-win för oss som säljer tjänsten och för kunden som köper den. Det leder till ett långsiktigt och gott samarbete. Jag arbetar även med optimering av underhållsplaner och strategier kopplat till det här, samt tittar på ny teknik, innovativa lösningar och alternativ, säger Martin Leijon.

Vad är det mest intressanta med din arbetsroll?

– Det är väldigt utmanande, det finns stora möjligheter att utifrån principen och metodiken hitta vägar framåt och se ett resultat. Vissa resultat är på kort sikt och vissa på lång sikt. Att se att det verkligen fungerar är betryggande. Vi blir mer effektiva, vi sparar pengar åt oss själva och åt kunden. Det händer mycket i underhållsbranschen nu med digitalisering där all utrustning skall vara uppkopplad för insamling av data, då vill vi vara i framkant.

Coor förvärvade Veolia Technical Management i juli 2021 och det innebär att Martin Leijon numera är en del av Coor.

– Det känns väldigt spännande, personligen så känner jag inte till så mycket om Coor men när jag tittat på hemsidan och tagit del av central information så finns mycket innovationstänk. Man tänker mycket på bredden, att involvera alla i företaget och att främja utveckling på såväl individnivå som företaget i stort. Man tittar mycket framåt. Jag tycker att det låter väldigt spännande. Jag hoppas att vi kan tillföra mycket, men också lära oss av det Coor vet och kan.

Det som Martin Leijon ser fram emot mest i att vara en del av Coor är samarbetet inom hela organisationen.

– Att vi kan hjälpa varandra i stor utsträckning, dela med oss av erfarenheter och låna resurser mellan avdelningar för att täcka upp behov istället för att hyra in resurser, säger han.

december 2021