Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Logistik

Försörjning av material och interna transporter är själva blodomloppet på sjukhuset. Internlogistiken och dess stödjande system ska vara tillförlitligt alla dagar, året om, utan avbrott.

Logistik | Coor

Ett av tjänsteområdena i Coors uppdrag är logistik. Vi ansvarar för transport, distribution, påfyllning och tömning av allt material som behövs på sjukhuset.

Våra arbetssätt och rutiner utgår från samma försörjningsprinciper som vårdverksamheten arbetar efter - Just-in-time-leveranser, minimal lagerhållning och korta ledtider. I alla moment i logistikkedjan strävar vi efter effektiva flöden och att addera värde till vår kund. Rätt sak ska finnas på rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd.

Logistiksystemen på sjukhuset är i hög grad automatiserade. Majoriteten av alla transporter inom sjukhuset görs med automatiska truckar (AGV), men även manuell hantering förekommer.

Paket och godshantering & postservice

Logistikcentralen hanterar godsmottagningens alla varuflöden och ser till att leveranser kommer till rätt plats i rätt tid. Post, paket och gods ska på ett tryggt och smidigt sätt tas emot och distribueras till rätt mottagare.

Avfallshantering

Det produceras en stor mängd avfall på sjukhuset. Coor ansvarar för omhändertagande och borttransport av avfallet och skapar även förutsättningar för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Det avfall som genereras ska på bästa sätt material- och energiåtervinnas. Sjukhuset har ett centralt sopsugssystem som hanterar de fyra största avfallsfraktionerna.

Textilhantering

Tjänsten textilhantering omfattar tvätt, distribution och lagerhållning av personalkläder samt patient- och bäddtextil. Hanteringen ska bygga på säkra leveranser och god tillgång av textil vid omklädningsrum, vårdavdelningar och övriga förbrukningspunkter på sjukhuset.

Försörjning med förbrukningsmaterial

I serviceleveransen ingår även att beställa vårdens förbrukningsmaterial och att fylla på i avsedda skåp och förråd. Vårdpersonalen ska känna sig trygg med att de alltid har tillgång till det material de behöver.

Övriga logistiktjänster

Coor ansvarar även för distribution av vätskor och läkemedel på sjukhuset, avemballering och hantering av sterilt material, distribution av gasflaskor samt transport av matvagnar.

Vill du vara med och leverera Logistikservice i stjärnklass? Se våra lediga tjänster eller skapa en jobbevakning.