Löpande kompetensutveckling 

Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för alla medarbetare och du har stor möjlighet att påverka ditt arbete och din situation. Vi har flera interna utbildningsprogram. För nyanställda har vi ett särskilt introduktionsprogram som bland annat omfattar utbildning i Coor Service School för all servicepersonal och Coor Business School för chefer och specialister. På så vis vill vi ge alla nya medarbetare en bra start i Coor. 

På Coor tror vi att du som medarbetare kan utvecklas såväl yrkesmässigt som på det personliga planet. Behovet av utveckling diskuteras under de årliga utvecklingssamtalen som alla Coor-medarbetare har. Tillsammans med sin närmaste chef gör varje medarbetare även en individuell utvecklingsplan.

Service i stjärnklass

En annan utbildning som vänder sig till samtliga medarbetare heter Service i stjärnklass. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur vi levererar den bästa servicen och agerar utifrån våra gemensamma värderingar, våra ledstjärnor.