Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för alla anställda. För nyanställda har vi ett särskilt introduktionsprogram som bland annat omfattar utbildning i Coor Service School eller Coor Business School. På så vis vill vi ge alla nya medarbetare en bra start i Coor.

I Coor tror vi att du som medarbetare kan utvecklas såväl yrkesmässigt som på det personliga planet. Tillsammans med sin närmaste chef gör varje medarbetare en individuell utvecklingsplan. Den kan till exempel omfatta ändrade arbetssätt eller anpassade utbildningar.