Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

För medarbetare

Här hittar du som medarbetare på Coor svar på vanliga frågor och relevanta länkar.

Vårt erbjudande | Coor

Intranät

På vårt intranät hittar du som anställd på Coor relevanta nyheter och information inom olika områden.

Klicka här för att komma till vårt intranät ➝ 

Våra medarbetare | Coor
Våra medarbetare | Coor

Inspira - personalportal

Blev du en del av Coor i och med förvärvet av Inspira? Du når den tidigare personalportalen på länken nedan. Kontakta din arbetsledare om du behöver inloggningsuppgifter.

Klicka här för att komma till personalportalen ➝ 

   

Whistle blower portal

Coor har en onlinetjänst där anställda anonymt kan rapportera misstänkta överträdelser av Coors uppförandekod. Portalen hanteras av en extern leverantör och finns på alla nordiska språk samt engelska, polska, tyska, nederländska, estniska, franska och ungerska. Meddelanden som skickas via portalen krypteras och skickas anonymt till Coors juridiska avdelning för utredning. Parter som inte är anställda av Coor, såsom kunder eller leverantörer, kan också rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.