Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Integrerad Facility Management (IFM)

Kärnan i Coors verksamhet sedan start är komplexa, integrerade tjänsteleveranser. Genom vårt breda utbud av tjänster erbjuder vi lösningar där vi tar ett helhetsgrepp om fastigheten, eller arbetsplatsens utformning.

Ett smart kontor anpassas efter de anställdas behov

Coors koncept Smart Office bygger på att utforma kontoret efter de anställdas behov så att alla anställdas arbetssätt och behov tillgodoses. Rätt genomfört bidrar ett smart kontor till att attrahera ny talang, ökad produktivitet bland personalen, ett mer hållbart kontor då lokalerna utnyttjas mer effektivt samt kostnadsbesparingar i form av reducerade lokalbehov. Ny teknik utnyttjas i allt större grad till att skapa effektivare kontorsmiljöer och tjänsteleveranser. Coor anpassar givetvis leveransen av arbetsplatstjänster efter varje kontors unika behov, utformning och kvalitetskrav.

En smart byggnad optimeras över hela livscykeln

80% av en fastighets totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer i förvaltningsfasen, dvs efter byggprocessen. Coors koncept Smart Buildings bygger på att säkerställa att byggnaden under hela livscykeln når sin fulla potential till en så låg kostnad och miljöpåverkan som möjligt. Detta mål uppnås genom en kostnadseffektiv drift med hög användandegrad av ny teknik och med stort fokus på miljön, genom att t.ex. miljömärka hela tjänsteleveransen. Ett smart kontor blir också attraktivt för den anställde genom att inomhusklimatet optimeras, alla tekniska installationer driftoptimeras för minimal nedtid samt att kringtjänsterna på kontoret anpassas efter de anställdas behov.

Strategisk rådgivning ger stöd i komplexa FM-frågor

Facility Management-branschen är komplex, och det finns strategiska frågeställningar där behovet av extern expertis är stort. Coor kan erbjuda rådgivning inom ett antal områden:

  • Coor Advisory Services hjälper kunder att analysera, planera och implementera sin framtida arbetsplats.
  • Vi har stor erfarenhet av energirådgivning och systematisk energiarbete inom en mängd olika branscher
  • Coor har en unik kompetens inom teknisk säkerhet och en egenutvecklad teknisk plattform
  • Vi rådgör också i mer övergripande outsourcingdiskussioner, där man som organisation behöver stöd i olika vägval

Coor är marknadsledande inom IFM i Norden

Coor har störst andel av stora, komplexa IFM-leveranser i Norden, med en marknadsandel på mellan 35 – 40%. Vi har hjälpt många stora organisationer i Norden att utveckla och harmonisera sina FM leveranser, med stora kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar som följd. Välkommen att ta kontakt med oss för en första diskussion. 

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR