Lösningar for Integrerad Facility Management | Coor

Integrerad Facility Management (IFM)

Kärnan i Coors verksamhet sedan start är komplexa, integrerade tjänsteleveranser. Genom vårt breda utbud av tjänster erbjuder vi lösningar där vi tar ett helhetsgrepp om fastigheten, eller arbetsplatsens utformning.

Ett smart kontor anpassas efter de anställdas behov

Coors koncept Smart Office bygger på att utforma kontoret efter de anställdas behov så att alla anställdas arbetssätt och behov tillgodoses. Rätt genomfört bidrar ett smart kontor till att attrahera ny talang, ökad produktivitet bland personalen, ett mer hållbart kontor då lokalerna utnyttjas mer effektivt samt kostnadsbesparingar i form av reducerade lokalbehov. Ny teknik utnyttjas i allt större grad till att skapa effektivare kontorsmiljöer och tjänsteleveranser. Coor anpassar givetvis leveransen av arbetsplatstjänster efter varje kontors unika behov, utformning och kvalitetskrav.

En smart byggnad optimeras över hela livscykeln

80% av en fastighets totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer i förvaltningsfasen, dvs efter byggprocessen. Coors koncept Smart Buildings bygger på att säkerställa att byggnaden under hela livscykeln når sin fulla potential till en så låg kostnad och miljöpåverkan som möjligt. Detta mål uppnås genom en kostnadseffektiv drift med hög användandegrad av ny teknik och med stort fokus på miljön, genom att t.ex. miljömärka hela tjänsteleveransen. Ett smart kontor blir också attraktivt för den anställde genom att inomhusklimatet optimeras, alla tekniska installationer driftoptimeras för minimal nedtid samt att kringtjänsterna på kontoret anpassas efter de anställdas behov.

Strategisk rådgivning ger stöd i komplexa FM-frågor

Facility Management-branschen är komplex, och det finns strategiska frågeställningar där behovet av extern expertis är stort. Coor kan erbjuda rådgivning inom ett antal områden:

  • Coor Advisory Services hjälper kunder att analysera, planera och implementera sin framtida arbetsplats.
  • Vi har stor erfarenhet av energirådgivning och systematisk energiarbete inom en mängd olika branscher
  • Coor har en unik kompetens inom teknisk säkerhet och en egenutvecklad teknisk plattform
  • Vi rådgör också i mer övergripande outsourcingdiskussioner, där man som organisation behöver stöd i olika vägval

Coor är marknadsledande inom IFM i Norden

Coor har störst andel av stora, komplexa IFM-leveranser i Norden, med en marknadsandel på mellan 35 – 40%. Vi har hjälpt många stora organisationer i Norden att utveckla och harmonisera sina FM leveranser, med stora kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar som följd. Välkommen att ta kontakt med oss för en första diskussion. 

Kajsa Högdahl - Affärsutvecklingschef | Coor

Kajsa Högdahl

Affärsutvecklingschef

kajsa.hogdahl@coor.com