Arbetsplatslösningar

Kontorslösningar för den smarta arbetsplatsen

Med väl genomtänkta lösningar baserade på teknik och kunskap skapar vi förutsättningarna för framtidens kontor.

Är ert bolag i behov av kontorslösningar såsom att bygga om, flytta, strukturera om och effektivisera arbetsytan eller hjälp med att planera utformningen av nytt kontor? Med Coor får ni en partner som hjälper er med alla typer av kontorslösningar.

Arbetsplatsens utformning spelar en stor roll i hur attraktivt ett företag uppfattas på arbetsmarknaden och påverkar medarbetares beslut om att stanna kvar eller lämna ett företag. Framförallt är detta viktigt för den yngre generationens kandidater som är relativt nya på arbetsmarknaden. Många kontorsanställda kan numera arbeta effektivt och uppkopplat var som helst, då blir det allt viktigare att skapa miljöer där medarbetare kan utbyta idéer, bygga en hälsosam, givande företagskultur och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren.

Kontorslösningar i Sverige - medarbetarna i fokus

Vi människor är olika och har olika arbetsuppgifter; detta leder till en mängd olika behov och krav på utformningen av kontoret. Dessa behov måste kartläggas grundligt innan en stor förändring samt löpande efter övergången till det smarta kontoret för att kontinuerligt genomföra justeringar. Genom att sätta de anställdas behov i centrum säkerställer vi att det smarta kontoret mottas väl av organisationen och de som dagligen vistas i lokalerna.

Kundanpassade kontorslösningar

 smartoffice

Öka ditt företags attraktivitet

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer, där intrycket av era lokaler och kontor blir en viktig pusselbit för jobbsökande, anställda och inte minst för ert eget varumärke. Forskning idag visar på att ett företag dubblerar sina chanser att en kandidat väljer just deras företag i en rekryteringsprocess om kandidaten uppfattar företagets lokaler som trevliga och funktionella. Att skapa lokaler och förmåner som är attraktiva för anställda och kandidater kallas för employer branding. Det handlar ofta om de små detaljerna, ett trevligt fikarum, en dryckmaskin, färsk frukt på kontoret eller ytor som är designade för specifika ändamål.

Ett smart kontor förbättrar produktivitet

Personalkostnader är oftast den största kostnadsposten för företag idag, och i vissa branscher kan de stå för hela 90% av den totala kostnadsmassan. Att den fysiska arbetsmiljön påverkar produktiviteten är bevisat. Ett smart kontor, med genomtänkt utformning, ergonomiska lösningar, modern teknik och stödjande tjänster kan öka den upplevda produktiviteten med mellan en till fyra procent, vilket i sig motsvarar vad företag brukar betala i hyra. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla anställda är en investering som betalar av sig i både produktivitet och lojalitet.

Minska era lokalkostnader

Traditionella kontor har en användandegrad på mindre än 50%, dvs hälften av arbetsplatserna står alltid tomma. Det finns därmed en stor besparingspotential i att minska antalet tomma ytor och arbetsplatser samtidigt som man ser till de behov de anställda har av t.ex. individuella arbetsplatser och mötesplatser. Utöver detta behöver man fundera på hur kostnaderna för drift och underhåll kan optimeras, samt vilken typ av teknik som ska stödja kontoret i framtiden.  

En hållbar lösning

Ett smart kontor är en långsiktig hållbar lösning. Det bidrar till en bättre miljö genom att utnyttja resurser som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett mer optimalt sätt. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö och därmed ökat välmående hos de anställda genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Coor kan som första Facility Management-bolag erbjuda våra kunder en miljömärkning av de tjänster vi levererar, för att tillsammans säkerställa att vi levererar dessa på det mest miljövänliga sättet. Vi kallar denna genomgång för Coor Green Services.

Långsiktig partner

Coor arbetar över hela Norden där vi är ett av de största bolagen inom Facility Management, Facility Services och kontorslösningar. Vi är övertygade om att vår storhet ligger i vår förmåga att anpassa våra tjänster efter vad vår kund faktiskt efterfrågar och behöver. På Coor ser vi våra kunder som samarbetspartners. Utifrån era idéer och önskemål skapar vi konkreta genomförbara projekt. För att denna process från idé till utförande ska fungera krävs planering, kommunikation och erfarenhet. Coor arbetar efter väletablerade arbetsflöden som tar er vision och skapar en väl fungerande arbetsplats.

Tillsammans ser vi till att alla kontorslösningar är optimala utifrån era förutsättningar och behov. Vi vet att alla arbetsplatser skiljer sig åt och att alla kontor är unika. Därför har Coor allt som behövs för att skapa en arbets- och kontorsmiljö som alla kan trivas i. Skulle ni efterfråga en tjänst eller funktion som vi inte tillhandahåller har vi ett brett nätverk av nischade specialistbolag som vi anlitar som underleverantörer. Med Coor har ni en och samma kontaktpunkt för alla tjänster, vilket underlättar kommunikationen och skapar effektivare processer. Kontakta oss idag!