Arbetsplatslösningar

Arbetsplatslösningar - det smarta kontoret

Med väl genomtänkta lösningar baserade på teknik och kunskap skapar vi förutsättningarna för framtidens kontor.

Arbetsplatsens utformning spelar en stor roll i hur attraktivt ett företag uppfattas på arbetsmarknaden och påverkar medarbetares beslut om att stanna kvar eller lämna ett företag. Många kontorsanställda kan numera arbeta effektivt och uppkopplat var som helst, då blir det allt viktigare att skapa miljöer där medarbetare kan utbyta idéer och tillsammans generera ett adderat värde för arbetsgivaren. 

Ett smart kontor utgår från människorna som ska arbeta där.

 smartoffice
Illustration: Hörnstenarna i konceptet Smart Office™

Medarbetarnas behov i fokus

Vi människor är olika och har olika arbetsuppgifter; detta leder till en mängd olika behov och krav på utformningen av kontoret. Dessa behov måste kartläggas grundligt innan en stor förändring samt löpande efter övergången till det smarta kontoret för kontinuerliga finjusteringar. Genom att sätta de anställdas behov i centrum säkerställer vi att det smarta kontoret mottas väl av organisationen.

Öka ditt företags attraktivitet 

Bilden av ert företag baseras på flera faktorer, där intrycket av era lokaler och kontor blir en viktig pusselbit för jobbsökande och anställda. Forskning idag visar på att ett företag dubblerar sina chanser att en kandidat väljer just deras företag i en rekryteringsprocess om kandidaten uppfattar företagets lokaler som trevliga och funktionella.

 Ett smart kontor förbättrar produktivitet

Personalkostnader är oftast den största kostnadsposten för företag idag, och i vissa branscher kan de stå för 90% av den totala kostnadsmassan. Att den fysiska arbetsmiljön påverkar produktiviteten är bevisat. Ett smart kontor, med genomtänkt utformning, modern teknik och stödjande tjänster kan öka den upplevda produktiviteten med mellan en till fyra procent, vilket i sig motsvarar vad företag brukar betala i hyra. Att skapa bäst möjliga förutsättningar för alla anställda är en investering som betalar av sig. 

Minska era lokalkostnader

Traditionella kontor har en användandegrad på mindre än 50%, dvs hälften av arbetsplatserna står alltid tomma. Det finns därmed en stor besparingspotential i att minska ytor samtidigt som man ser till de behov de anställda har av t.ex. individuella arbetsplatser och mötesplatser. Utöver detta behöver man fundera på hur kostnaderna för drift och underhåll kan optimeras, samt vilken typ av teknik som ska stödja kontoret i framtiden.  

En hållbar och långsiktig lösning

Ett smart kontor är också en långsiktig hållbar lösning. Det bidrar till en bättre miljö genom att utnyttja resurser som kontorsyta, värme, luft, etc. på ett mer optimalt sätt. Det bidrar även till en bättre arbetsmiljö och därmed ökat välmående hos de anställda genom t.ex. reducerade ljudnivåer, ergonomiskt utformade arbetsplatser och bättre luftkvalitet.

Coor kan som första Facility Management-bolag erbjuda våra kunder en miljö-märkning av alla de tjänster vi levererar, för att tillsammans säkerställa att vi levererar dessa på det mest miljövänliga sättet. Vi kallar denna genomgång Coor Green Services.