Fastighetslösningar

Fastighetslösningar - den smarta byggnaden

Vi på Coor hjälper er att skapa upplevelser i och kring era byggnader som gör att era kunder och deras anställda vill vistas där, mår bra och kan prestera i linje med sin fulla potential. Detta samtidigt som kostnaden och miljöpåverkan minimeras över hela byggnadens livscykel.

En byggnads livslängd sträcker sig över flera decennier, ibland till och med över flera sekel. Det innebär att över 80 % av en byggnad totalkostnad och miljöpåverkan uppkommer efter det att byggnaden tagits i bruk, dvs. under förvaltningsfasen. Det är också då hela en byggnads värde kan uppnås, dvs när och om byggnaden används till sin fulla potential. 

Som helhetsleverantör av Facility Management-tjänster hjälper vi er att optimera er byggnad över hela dess livscykel. Detta koncept kallar vi en smart byggnad.

En smart byggnad utgår från användarna och deras behov

Vi utgår alltid från potentiella och befintliga användares behovi fråga om attraktivitet, produktivitet, effektivitet och hållbarhet. 

Ett gott och hälsosamt inomhusklimat

Kvaliteten på inomhusklimatet har en stor inverkan både på välbefinnande och hälsa. Forskning visar att ett förbättrat inomhusklimat kan leda till så mycket som 8-11% förbättrad produktivitet för de som vistas i byggnaden. Att kontinuerligt mäta och analysera och optimera inomhusklimatet är därför centralt i Coors erbjudande.

En attraktiv kundupplevelse

För att skapa en attraktiv användarupplevelse krävs mer än bara byggnadsdesign och tilltalande interiör. Attraktiva upplevelses skapas och förstärks i allt från en välskött utomhusmiljö, till väl fungerande lokalvård och inte minst ett vänligt bemötande av servicepersonalen. Våra specialister på service design kan hjälpa att skräddarsy en lösning som passar era behov och vi kan även leverera de flesta tjänster själva.

God tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet

En smart byggnad och dess tjänster är alltid tillgängliga när användaren behöver dem samtidigt som säkerhet garanteras, ur både ett tillträdes- och arbetsmiljöperspektiv. En smart byggnad är även driftsäker, funktionell och effektiv både ur ett tekniskt och logistiskt perspektiv. På Coor hjälper vi er med allt från drift- till fysisk- och teknisk säkerhet. Vi tar också hand om all önskad logistik i byggnaden inklusive mottagning och leverans av post och tillagning och servering av mat & dryck. Med våra helhetslösningar ser vi till att allt ting fungerar som det ska och att inget faller mellan stolarna.

Tjänster som höjer värdet för användarna

De flesta företag och myndigheter slåss idag om en begränsad arbetskraft. Arbetsplatsen har därför blivit ett viktigt verktyg för att locka till sig och behålla personal. Förutom de tjänster som är kopplade till gemensamma utrymmen i byggnaden kan Coor även skräddarsy tjänstepaket till era hyresgäster för leverans i deras enskilda utrymmen. Dessa tjänstepaket kan antingen skräddarsys till varje hyresgäst eller paketeras i standardpaket tillsammans med er. Vissa av dessa tjänster kanske ska ingå i hyreskostnaden medan andra betalas direkt av respektive hyresgäst eller tom dess anställda. I dessa paket kan t.ex. allt ifrån lokalvård, mat- och dryck, kundvärdar och conciergetjänster ingå.

En smart byggnad är kostnadseffektiv och har en minimal miljöpåverkan

Kostnadseffektiv drift, underhåll och investeringar

En smart byggnad är kostnadseffektiv utifrån ett helhetsperspektiv. På Coor säkerställer vi en effektiv leverans av samtliga tjänster vi levererar. Vi tillvaratar synergier mellan tjänster och optimerar varje byggnads drift- och underhållsplaner efter era behov, mål- och förutsättningar. Alltid med leveranskvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet i fokus. Med hjälp av ny teknik går vi idag mer och mer emot att jobba proaktivt med både konditionsbaserat och prediktivt underhåll.

Minimerad miljöpåverkan

I en smart byggnad minimeras miljöpåverkan både utifrån givna förutsättningar och möjliga förbättringsåtgärder. På Coor är vi experter inom både energioptimering och energieffektivisering och förutom certifiering enligt ISO 14001:2015 använder vi även vår egen miljömärkning Coor Green Services för att utvärdera och lyfta fram miljövänliga tjänsteleveranser.

En smart byggnad optimeras över hela sin livscykel

Som helhetsleverantör av FM-tjänster har vi på Coor den unika förmågan att kunna hjälpa er att optimera era byggnader över hela deras livscykel. Även om tjänsteleveranser under förvaltningsfasen är vår huvudfokus så erbjuder vi även stöd under både projektering och produktion av nya byggnader. Det är under dessa faser många förutsättningar kan påverkas som sedan ligger till grund för att maximera attraktivitet, produktivitet, effektivitet och hållbarhet under förvaltningsfasen, inte minst avseende optimering av logistikflöden samt val av ytskikt och tekniska lösningar.

En viktig möjliggörare för livscykeloptimering är förvaltning av byggnadsinformation. På Coor erbjuder vi därför förvaltning av allt från ritningar till drift- och underhållsdokumentation och fullskaliga BIM-modeller.

På Coor har vi över 750 duktiga medarbetare som arbetar med fastighetstjänster, och som är styrkan bakom lösningar vi erbjuder våra kunder.

Daniel Stigberg

Daniel Stigberg

Affärsutvecklingschef

+46 (0)10-559 59 74

daniel.stigberg@coor.com