SmartSolutions

Coor Smart Solutions - lösningar för ett smart kontor.

Coor Smart Solutions är en serie tjänster baserade på modern teknologi som skapar förutsättningar för ett modernt smart kontor. Lösningar som förenklar vardagen för de som arbetar på kontoret, för beställaren av våra tjänster och för vår egen personal.

Smarta tekniska lösningar blir en del av ett smart kontor

Som ledande serviceleverantör strävar vi efter att upplevas som det mest innovativa företaget inom Facility Managementbranschen. Vi når detta mål genom att kontinuerligt identifiera, utveckla och lansera innovativa lösningar som ger konkreta värden till våra kunder och oss själva.

På Coor satsar vi på att förstå hur ny teknik, som Internet of Things och mobilitet kan användas för att öka attraktion, produktivitet, effektivitet och hållbarhet i en kontorsmiljö. Genom vårt omfattande innovationsekosystem erbjuder vi utvalda tjänster under samlingsnamnet Smart Solutions. Coor SmartFlow används idag av över 55 000 serviceanvändare i Norden. Systemet effektiviserar företagets posthantering och aviserar dig som mottagare av ett brev eller paket att det finns att hämta ut. Coor SmartResponse underlättar för anställda att felanmäla genom ett unikt system som bygger på unika QR-koder som placeras ut på kontoret och som sedan scannas med en smart telefon.

Smart Office - Coor hjälper er att förverkliga ert smarta kontor

Genom vårt koncept Smart Office implementerar vi våra Smart Solutions tjänster i en helhetslösning som maximerar nyttan utifrån varje kunds behov. 

Vi implementerade det första smarta kontoret redan 2008. Vi har hjälpt flera organisationer med att bygga om existerande lokaler eller flytta till nya kontor och lyckats minska kontorsytorna med över 30% - samtidigt som över 90% av de anställda brukar vara mer nöjda med de nya lokalerna än de gamla. Genom åren har vi implementerat Smart Office på ett flertal orter i Norden, bl.a. Stockholm, Oslo, Göteborg och snart även Köpenhamn.

Oavsett hur ni arbetar idag så är Coor den rätta partnern för en diskussion hur ni kan göra ert kontor smartare! Vi har idag Nordens största kundbas inom arbetsplatsservice och har i många år levererat tjänster som lokalvård, reception, konferensservice, kaffe, frukt, telefoni, personalrestauranger etc. Denna unika erfarenhet i kombination med stor kunskap av hur ett smart kontor bör utformas samt hur man genomför förändringsresan dit gör oss till en naturlig partner. Välkommen att kontakta oss för en första dialog hur vi kan göra ert kontor mer produktivt!