Digitala och smarta arkivering lösningar för era kontor | Coor

Coor erbjuder digital & smart arkivering för att ge ditt företag verktyg för att skapa en informationssäker & mer organiserad arbetsplats. Kontakta oss för mer info

Vad är Coor SmartArchive?

SmartArchive är en tjänst skapad för digitalisering av dokument samt arkivering digitalt och/eller fysiskt. SmartArchive kan användas för inköps- och kundavtal, HR-dokument, fysiskt post, fakturor, fraktsedlar/handlingar och korrespondens såsom exempelvis anbud.

Scanning och digitalisering kan utföras hos Coor eller hos dig som kund. Vi ger råd om effektiv dokumenthantering och fysisk arkivering i enlighet med nationell arkiveringsstandard. Vi har levererat våra tjänster enligt den internationella datasäkerhetsstandarden ISO 27000 till nöjda kunder sedan 2001.

Vi har levererat våra tjänster enligt datasäkerhetsstandard ISO 27000, till nöjda kunder sedan 2001.

Kundvärde

 • Alla dokument lagras på ett säkert ställe, med åtkomst av behöriga personer
 • Vi frigör utrymme vilket är av betydelse,speciellt för det aktivitetsbaserade kontoret
 • Reducerar hanteringstiden och gör dokumenthantering enklare
 • Inget behov av kostsamma investeringar krävs
 • Skalbar lösning (från 2 upp till 50 000 användare)
 • Tillgång till arkivet 24/7 oavsett var du befinner dig
 • Flexibel och fullt konfigurerbar efter kundens behov och kan integreras med andra system

Funktioner i SmartArchive:

 • Digitalisering (vid behov) kan göras av Coors scanningavdelning eller lokalt av receptionist eller kunden själv
 • Scannade dokument kan göras tillgängliga i Coors e-arkiv Arkinet eller i kundens egna system (HR-system, fakturasystem eller e-arkiv)
 • Dokumenten kan enkelt sökas upp och laddas ned i e-arkivet
 • Dokumenten är tillgängliga 24/7 i e-arkivet
 • Kunden sätter sina egna regler gällande tillgängligheten (vem som har access, från var och när)
 • Kunden kan få meddelanden och alarm, full spårbarhet och rapporter
 • Fysisk arkivering hanteras lokalt eller på annan plats - av Coor eller kunden
 • Coor erbjuder en säker hantering enligt lagkrav och kundönskemål
 • Dokumenten i det fysiska arkivet är fullt tillgängliga