Digitala och smarta arkiveringslösningar för era kontor

Coor erbjuder digital & smart arkivering för att ge ditt företag verktyg för att skapa en informationssäker & mer organiserad arbetsplats. Kontakta oss för mer information

Ett smart digitalt arkiv

SmartArchive är en tjänst skapad för digitalisering av dokument samt digital arkivering och/eller fysisk arkivering. SmartArchive kan användas för inköps- och kundavtal, HR-dokument, fysiskt post, fakturor, fraktsedlar/handlingar och korrespondens såsom exempelvis anbud.

Vi har levererat våra tjänster enligt datasäkerhetsstandard ISO 27000, till nöjda kunder sedan 2001.

Digital arkivering skapar värde för våra kunder

 • Alla dokument lagras på ett säkert ställe, med åtkomst av behörig personal

 • Vi frigör utrymme vilket är av betydelse, speciellt för det aktivitetsbaserade kontoret

 • Reducerar hanteringstiden och gör dokumenthantering enklare

 • Inget behov av kostsamma investeringar

 • Skalbar lösning (från 2 upp till 50 000 användare)

 • Tillgång till digitalt arkiv 24 timmar om dygnet oavsett var du befinner dig

 • Flexibel och fullt konfigurerbar efter kundens behov och kan integreras med andra system

Funktioner i SmartArchive:

 • Digitalisering (vid behov) kan göras av Coors scanningavdelning eller lokalt av receptionist eller kunden själv

 • Scannade dokument kan göras tillgängliga i Coors e-arkiv Arkinet eller i kundens egna system (HR-system, fakturasystem eller e-arkiv)

 • Dokumenten kan enkelt sökas upp och laddas ned i e-arkivet

 • Dokumenten är tillgängliga 24/7 i e-arkivet

 • Kunden sätter sina egna regler gällande tillgängligheten (vem som har access, från var och när)

 • Kunden kan få meddelanden och alarm, full spårbarhet och rapporter

 • Fysisk arkivering hanteras lokalt eller på annan plats - av Coor eller kunden

 • Coor erbjuder en säker hantering enligt lagkrav och kundönskemål

 • Dokumenten i det fysiska arkivet är fullt tillgängliga

 • SmartArchive är en del av vår tjänst Smart Solutions som du kan läsa mer om här

Med SmartArchive skapar Coor säkra och smarta lösningar för fysiska eller digitala arkiv. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information digital arkivering eller om vårt Smart Office koncept!