SmartClimate

Ett bättre inomhusklimat för ökad produktivitet och nöjda medarbetare.

Arbetsplatsens inomhusklimat påverkar medarbetarnöjdhet, produktivitet och välmående. Temperatur, luftkvalitet, luftfuktighet och ljudnivåer är faktorer som ofta diskuteras. Hur dessa uppfattas varierar ofta mellan medarbetare vilket gör det svårt att uppnå en lösning som passar alla.

Hur kan du vara säker på att inomhusklimatet är idealiskt för medarbetarna? Exakt hur ser det ut och hur upplever medarbetarna det? Coor SmartClimate erbjuder ett faktabaserat beslutsunderlag och lösningar som utformas på grundval av kvantitativ och kvalitativ data från din arbetsplats.

Automatiserade mätningar i realtid

Coor SmartClimate mäter kvaliteten på inomhusklimatet i realtid. Trådlösa sensorer mäter exempelvis koldioxid, temperatur och luftfuktighet och registrerar datan i ett webbaserat analysverktyg som presenterar informationen visuellt. Analysverktyget innehåller fördefinierade nyckeltal och diagram som ger dig ett objektivt beslutsunderlag för att optimera inomhusklimatet. All information som insamlas av Coor SmartClimate är självklart anonym.

Analys för fördjupade insikter

Kvantitativ data i kombination med kvalitativa intervjuer och analyser som utförs av Coors arbetsplatsspecialister fördjupar din förståelse av nuvarande tekniska förhållanden och hur medarbetarna upplever inomhusklimatet på arbetsplatsen. Det kan vara för högljutt, för kallt eller för höga koldioxidnivåer på vissa ställen.

Från fakta till en smart handlingsplan

Kombinationen av kvantitativ och kvalitativ analys underlättar en välgrundad beslutsprocess och utgör ett bra diskussionsunderlag för nyckelintressenter om förbättringsarbetet. Det möjliggör också olika typer av skräddarsydda lösningar för ett bättre inomhusklimat, både tekniskt och upplevelsemässigt. Resultatet är ökad medarbetarnöjdhet, produktivitet och välmående. Det är vad vi kallar smart klimat.

SmartClimate i korthet

  • Mäter arbetsplatsens inomhusklimat i realtid.
  • Inhämtar och visualiserar data i ett webbaserat analysverktyg.
  • Kombinerar kvantitativ data med kvalitativa intervjuer.
  • Analyserar de samlade resultaten för fördjupade insikter om den befintliga och önskade miljö.
  • Möjliggör välgrundade beslut och utgör ett effektivt diskussionsunderlag för nyckelintressenter om förbättringsarbetet.
  • Möjliggör implementering av olika typer av skräddarsydda lösningar.

Coor SmartClimate (LightAir)

Coor SmartClimate (också kallat LightAir) är en lösning för ren luft på arbetsplatsen som ökar säkerheten, speciellt under pandemin, för de som inte kan arbeta hemifrån.

Coor erbjuder flera högteknologiska lösningar som förbättrar miljön på arbetsplatsen. Ren och virusfri luft genom luftrenare ökar medarbetarnas välmående och minskar sjukfrånvaron, och är en win-win lösning för såväl medarbetare som arbetsgivare.

Våra lösningar ger en säker arbetsmiljö:

  • Neutraliserar över 97% av luftburna virus
  • Renar luften från pollen, virus, bakterier och andra skadliga partiklar
  • Minskar sjukfrånvaron och infektionsrisken

Coor SmartClimate är en prenumerationstjänst för ren luft och en säker inomhusmiljö. Lösningen är baserad på produkter med verifierad funktionalitet, inklusive Karolinska Institutets sjuåriga utvärdering av teknikens förmåga att neutralisera virus. Resultaten har publicerats i medicinska tidskriften Nature. Läs den här.

Kontakta oss idag för mer information om SmartClimate.

Georg Linden

Innovation Manager, Coor Sverige

Kontakta oss via formuläret nedan!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR