Coor SmartDisplays

Det ligger i människans natur att uppmärksamma ljud och rörelse, en egenskap som också kan användas för kommunikation. Digitala skyltar är utmärkta för att fånga människors intresse. De delar många fördelar med vanlig tv, som förmodligen är den starkaste kommunikationskanal som finns.

Hälsa besökare välkomna

En digital skylt i receptionen gör det lätt att visa dagens möten, produktnyheter, nya affärer, en presentation av företaget eller annan information som är intressant för besökare att ta del av. Det ger ett professionellt intryck och kan lätt anpassas till företagets övriga kommunikation.

En digital skylt är levande och engagerande med färger, videofilmer, nyhetsflöden från företagets intranät eller sociala medier och annat som är av intresse för medarbetarna.

En effektiv intern kanal

Interna meddelanden via mejl och vanliga anslagstavlor löper stor risk att försvinna i det allmänna informationsflödet. Centralt placerade digitala skyltar väcker mer intresse. Informationen kan enkelt hållas aktuell och relevant. En digital skylt är levande och engagerande med färger, videofilmer, nyhetsflöden från företagets intranät eller sociala medier och annat som är av intresse för medarbetarna.

Snabb lönsamhet

Att använda digitala skyltar blir snabbt lönsammare än att kontinuerligt trycka och distribuera affischer och annat analogt material. Dessutom gör den digitala tekniken att informationen lätt kan uppdateras och korrigeras. Inga mer våndor över korrekturfel som i värsta fall kräver kostsamma nytryckningar!

Flexibelt i stort och smått

Innehållet på de digitala skyltarna kan publiceras från ett och samma ställe, av informationsansvariga internt eller som en tjänst från Coor. Redigerargränssnittet är mycket användarvänligt och enkelt. Varje skylt kan ha ett eget budskap, eller så kan samma budskap gå ut till alla skyltar. Det går bra att börja i liten skala med en eller några skyltar, och bygga ut systemet efter behov. För att få en känsla av aktualitet och dynamik är det också möjligt att enkelt lägga in externa flöden, till exempel nyheter eller information om vädret.

Trådlös tillgänglighet

Digitala skyltar kan sättas upp var som helst där det finns trådlöst nätverk (3G/4G). Det enda som krävs vid installation är tillgång till eluttag. Det går också att publicera innehållet på medarbetarnas mobiltelefoner för att nå dem som inte är på företaget.